Pomorski fakultet Kotor, 05.01.2020

Luka Kovačević, najbolji student Pomorskog fakulteta Kotor za studijsku 2019/20. godinuStudent Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, na smjeru Pomorska elektrotehnika, Luka Kovačević (9.49) proglašen je za najboljeg studenta svog fakulteta za tekuću studijsku godinu 2019/20.

O putu do postizanja cilja, zalaganjima, aktivnostima na fakultetu, motivaciji, planovima za budućnost u profesionalnom smislu i savjetima za buduće kolege razgovarali smo sa njim.

Luka kaže da su za njega motivaciju tokom studija predstavljali ciljevi koje je jasno postavio sebi, a ogledaju se u usmjerenju sebe ka cilju bavljenja profesionalnim poslom koji zahtjeva neprekidno učenje i unapređenje vještina.

„Nagrada za najboljeg studenta Pomorskog fakulteta Kotor, za koju sam izabran za tekuću studijsku godinu 2019/20, predstavlja priznanje truda i rada koji sam tokom procesa obrazovanja ulagao, ali je i opravdanje lične volje za sticanje novih znanja“, rekao je on.

Odricanje je sastavni dio ovog procesa, govori Luka, ali i neophodna žrtva koju je potrebno preuzeti kako bi se došlo do boljih rezultata.

Kada je riječ o fakultetskim aktivnostima usmjerenim ka sticanju određenih znanja i vještina, Luka kaže da je na Pomorskom fakultetu veliki broj takvih.

„Bio sam dio aktivnosti koje obuhvataju razne oblasti, od izučavanja različitih prirodnih nauka, pa do sticanja znanja o načinu rada modernih tehnologija, kako u povezanosti sa pomorstvom, tako i generalno sa životom. Svakako su mi pomogle u dobijanju svjesti o prirodi rada i funkcionisanju različitih sistema organizacije u industriji koja obuhvata čitav pomorski svjet“, dodao je Luka.

„Pomorski fakultet u Kotoru predstavlja jednu veliku perspektivu i pruža mogućnost da budete dio svjetske industrije koja je univerzalna i na taj način usavršite sebe po svjetskim standardima i budete konkurentni na svjetskom tržištu“, kazao je on i dodao da nakon završetka osnovnih studija planira da nastavi master studije, ali i da uporedo gradi karijeru u pomorskoj industriji.

Budućim kolegama poručio je sljedeće: „Budite svjesni da je pomorstvo industrija koja je u procesu stalne promjene, a zahtjeva visoko znanje i vještine koje se vrjednuju iznad svega ostalog. Pomorstvo sa sobom nosi velike odgovornosti, opasnosti i odricanja, ali u isto vrijeme predstavlja jednu veliku životnu avanturu u toku koje se šire vidici i mijenja pogled na svijet“.

Medijske objave:

https://makanje.me/clanak/685

Broj posjeta : 801