Pomorski fakultet Kotor, 29.01.2020

Pomorski fakultet Kotor UCG povezuje studente sa renomiranim pomorskim kompanijama i agencijamaFoto: Stevan Kordić

Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore povezaće svoje studente sa crnogorskim pomorskim kompanijama i agencijama za ukrcaj pomoraca kroz Projekat Dani plave karijere, najavio je dekan ovog fakulteta prof. dr Špiro Ivošević, u razgovoru o aktivnostima i planovima Fakulteta za 2020. godinu.

Projekat je nastao na inicijativu studenata, kako objašnjava dekan Ivošević, i pružiće priliku studentima da se upoznaju sa radom kompanija i mogućnostima koje nude za zaposlenje.

Dekan Ivošević navodi da Fakultet već uveliko radi na realizaciji aktivnosti iz upravo usvojene petogodišnje Strategije razvoja, u okviru koje je definisano uspostavljanje jače saradnje sa pomorskim agencijama i drugim akterima pomorske privredImagee u Crnoj Gori i iz inostranstva.

„Naš cilj je podizanje kvaliteta pomorskog kadra koji proizvodimo, kao i afirmisanje Pomorskog fakulteta Kotor i Univerziteta Crne Gore. Na taj način, pored redovne nastave, studentima se omogućava i bogata praktična nastava i saradnja sa stručnjacima iz prakse, ali i podržava njihovo brže zaposlenje“, objašnjava dekan Ivošević.

Fakultet i ove godine planira za studente obuku na školskom brodu “Jadran”.

„Tokom plovidbe studenti će biti u prilici da osjete život i rad na moru, zajedno sa svojim profesorima i posadom Mornarice Vojske Crne Gore, da prođu obuke i vježbe na brodu, u skladu sa svojim usmjerenjima, ali i da posjete mnoge znamenitosti i upoznaju se sa novim destinacijama i kulturama“, kazao je dekan Ivošević.

Prema njegovim riječima, u okviru Centra za obuku pomoraca, uz već postojeće obuke, izvodiće se i novoakreditovane, sa ciljem da omoguće svršenim studentima i aktivnim pomorcima adekvatno ispunjavanje standarda i zahtjeva renomiranih svjetskih kompanija, te samim tim i brži ukrcaj.

Od velikog značaja za Fakultet, dodaje on, јеste organizacija „Summer Job“ projekta, a planirane su i posjete naučnim sajmovima i stručne ili radne posjete u državi i regionu.

„Tradicionalna organizacija Nedjelje studenata biće obilježena velikom pomorskom regatom, takmičenjem iz oblasti sigurnost na moru, kursevima iz naučnih i kulturnih oblasti, koncertima, te filmskim večerima“, najavio je dekan Ivošević.

Pomorski fakultet Kotor, dodaje on, podjednaku pažnju posvećuje svim segmentima poslovanja. To uključuje podršku Centru za istraživanja i inovacije i  naučnoistraživačkom radu akademskog osoblja, kao i idejama i aktivnostima Studentske organizacije.

„Ovu godinu započinjemo sa puno planova, ideja i entuzijazma, svjesni da će biti teško nadmašiti prethodnu godinu tokom koje smo proslavili  60 godina postojanja i rada, ali i ostvarili niz drugih značajnih aktivnosti”, kazao je Ivošević.

Podsjetio je da je Fakultet u znaku jubileja organizovao najdužu do sada studentsku plovidbu, potom veliku međunarodnu konferenciju, štampanje dvojezične publikacije i naučnog Zbornika, Svečanu Akademiju, proslavu Dana Pomorske biblioteke i brojne druge aktivnosti.

PROGRAMI RAZMJENE

Pomorski fakultet Kotor nastavlja sa implementacijom postojećeg plana aktivnosti u okviru ERASMUS + programa mobilnosti, ali i sklapanjem novih ugovora sa partnerskim visokoobrazovnim institucijama.

“Samo u toku ljetnjeg semestra 2019/20. godine, očekuje se 18 odlaznih i 6 dolaznih mobilnosti osoblja, u smislu profesionalnog usavršavanja i razmjene stručnih znanja i prakse. Naši studenti će imati prilike da posjete renomirane institucije pomorskog obrazovanja i na njima provedu jedan dio svojih studija, pa tako očekujemo 6 odlaznih i 10 dolaznih studentskih mobilnosti”, kazao je dekan Ivošević.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Dekan Ivošević izdvaja nedavno dobijeni Interreg IPA projekat posvećen zaštiti podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju savremene turističke ponude.

“Cilj projekta je da se kroz savremene tržišne metode valorizuje turistička ponuda podvodne kulturne baštine Istočnog Jadrana, uključujući prekograničnu saradnju, zaštitu i promociju brodskih olupina i ostalih jedinstvenih elemenata navedenog kulturnog nasljeđa”, objasnio je.

 Takođe, ove godine počinje i realizacija projekta Evropske Komisije za održivi razvoj Plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana.

U toku je, navodi dekan Ivošević, i realizacija dva bilateralna sporazuma sa fakultetima iz Slovenije i četiri sa fakultetima iz Srbije, a u poodmaklom procesu realizacije su i projekti poznati pod skraćenicama PORTS i PROCHA – SMA.

Projekat “Partnerstva za praćenje studije novih ruta i transnacionalnih pomorskih puteva” (eng. skr. PORTS) ima za cilj da prouči socio-ekonomski uticaj uspostavljanja novih pomorskih plovidbenih linija između regije Pulja u Italiji, Albanije i Crne Gore i da ukaže na mogućnosti za razvoj integrisanog Ro-PAX prevoza. U toku je i realizacija inovativnog EUREKA projekta “Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorijskim oblikom za primjenu u stomatologiji i nautici” (akronim: PROCHA-SMA E!13080) koji se finansira od strane Ministarstva nauke Vlade Crne Gore. U okviru ovog projekta istraživači sa Pomorskog fakulteta Kotor sprovode niz eksperimenta u spečifičnom morskom okruženju Bokokotorskog zaliva kako bi otkrili optimalne karakteristike materijala sa memorijskim oblikom.

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/pomorski-fakultet-povezuje-studente-sa-renomiranim-pomorskim-kompanijama-i-agencijama/

https://portalanalitika.me/clanak/357448/pomorski-fakultet-kotor-ucg-povezuje-studente-sa-renomiranim-pomorskim-kompanijama-i-agencijam

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 649