Pomorski fakultet Kotor, 01.05.2020

Realizovano onlajn gostujuće predavanje MSc Nikole Marvučića, oficira za elektrotehnikuNa Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore, 30.04.2020. uspješno je realizovano gostujuće predavanje MSc Nikole Marvučića oficira elektrotehnike (1st Electrical Engineer) na brodovima za kružna putovanja morem kompanije Royal Caribbean International.

Održano predavanje je prvo od tri planirana, a odnosi se na praktični dio nastave iz predmeta Brodska mjerenja i Brodski električni uređaji. Pored studenata druge godine akademskih studijskih programa Pomorska elektrotehnika i Boromašinstvo koji prate pomenute predmete, predavanju su prisustvovali i studenti treće godine, kao i nastavnici i saradnici koji su uključeni u nastavni proces na ovim studijskim programima.

Kolega Nikola Marvučić je sudentima prikazao jedan od najsavremenijih brodskih dizel električnih pogona sa pripadajućom tehničkom dokumentacijom i električnim nacrtima i šemama. Na ovom predavanju je kroz niz efektnih slajdova proveo prisutne kroz najvažnije sisteme na brodu, od mašinskog kompleksa, preko kontrolne sobe pa do komandnog mosta. Ukazao je na specifičnosti brodskog sistema, počev od položaja raznih elemenata i njihovog obilježavanja, pa sve do njihovog principra rada i održavanja. Takođe je ukazano na postojanje posebnih sistema za slučaj nužde koji se moraju, kao i ostali brodski sistemi, s posebnom pažnjom održavati i kontrolisati. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa principima čitanja tehničkih nacrta i električnih šema, da uoče spoj između predavanja koja su imali priliku da čuju od svojih nastavnika i saradnika sa konkretnim praktičnim problemima sa kojima će se susresti od trenutka kada otpočnu svoje karijere na brodu. Ovako organizovano predavanje je ostavilo snažan utisak kod svih koji su ga pratili i ukazalo da se praktična nastava može realizovati veoma kvalitetno i onajn putem u specifičnim uslovima u kojima smo se svi našli.

U sklopu ove objave nalaze se slike putničkog broda na kojem je kolega Marvučić zaposlen u svojstvu prvog oficira elektrotehnike. Na slike kruzera u zalivu smo navikli, ali slike kada je putnički brod na remontu u suvom doku (dry dock) ne mogu se često vidjeti.

Nikola Marvučić je završio osnovne i master studije Elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu na Sveučilištu u Dubrovniku, a u periodu od novembra 2013. do januara 2015. je bio angažovan na Pomorskom fakultetu Kotor kao stručni saradnik na grupi predmeta vezanoj za oblast Brodske elektrotehnike.

Prethodna najava predavanja:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/75240-gostujuce-predavanje-eto-oficira

Broj posjeta : 213