Pomorski fakultet Kotor, 02.06.2020

Studenti Pomorskog fakulteta Kotor UCG učesnici onlajn Studentske međunarodne naučne konferencije u BatumijuU organizaciji Pomorskog univerziteta iz Gruzije - Batumi Navigation Teaching University (BTNU), 27. maja 2020. godine, održana je Studentska međunarodna naučna konferencija onlajn putem, s obzirom na trenutnu situaciju u svijetu izazvanu virusom COVID-19. Na poziv predstavnika ovog Univerziteta koji je upućen rukovodstvu Pomorskog fakulteta Kotor među učesnicima Konferencije našli su se i naši studenti osnovnih i magistarskih studija sa studijskog programa Menadžment u pomorstvu i logistika. Konferencija je okupila 102 studenta iz šest zemalja (Gruzija, Rumunija, Poljska, Ukrajina, Crna Gora i Južna Afrika), a prijavljeno je ukupno 54 naučna rada iz oblasti pomorstva, logistike, humanističkih, društvenih i prirodnih nauka i poslovne administracije.

Konferenciju je svečano otvorio rukovodilac službe za međunarodne odnose BTN Univerziteta, prof. dr George Gabedava koji je upoznao prisutne sa programom konferencije i postignutim rezultatima. Takođe, prisutne su pozdravili rektor BTN Univerziteta prof. dr Parmen Khvedelidze, predstavnica Ministarstva ekonomije i održivog razvoja Gruzije Tamara Ioseliani, kao i predstavnici partnerskih Univerziteta: rektor prof. dr Marcin Paweska (International University of Logistics and Transport in Wroclaw), dekan prof. dr Rima Mickeviciene (Maritime Technology and Natural Sciences - University of Klaipeda) i dekan prof. dr Špiro Ivošević (Faculty of Maritime Studies Kotor - University of Montenegro). Dekan Ivošević istakao je veliku zahvalnost na ostvarenoj saradnji sa BTN Univerzitetom koja je započeta prošle godine u okviru Erasmus + projekta, a koja se evidentno razvija i u drugim pravcima zajedničkih aktivnosti. Nakon uvodnog dijela, uslijedile su prezentacije studentskih radova i diskusija.

Troje studenata druge godine osnovnih studija Srđan Pešić, Milica Radulović i Nina Dejanović bili su inspirisani aktuelnom situacijom čiji efekat su istraživali u domenu obrazovanja predstavivši se radom pod naslovom: „The challenges of online education during the COVID-19 outbreak: attitudes of students from Montenegro“.

Kristina Radnjić, studentkinja magistarskih studija prezentovala je rad pod nazivom „An  Overview on Ship Crew Changes during COVID-19 Pandemic“. Studenkinja Radnjić se bavila problemom promjene posade u toku pandemijske krize u skladu sa protokolima Međunarodne pomorske organizacije, ističući značajnu ulogu pomoraca u novonastaloj situaciji. Supervizor u izradi oba prethodno navedena rada je bila doc. dr Senka Šekularac Ivošević.

Dragana Milošević, studentkinja magistarskih studija u  radu pod nazivom „The Impact of  COVID 19 on Maritime Tourism: Challenges and Recommendations for Montenegro“ istraživala je uticaj pandemije na  nautički turizam u Crnoj Gori, ukazujući na izazove i promjene poslovanja sa kojim će se suočiti svi akteri u ovom sektoru. Takođe, predložila je mjere za proces oporavka nautičkog turizma i uspješnije ponovno otvaranje luka nautičkog turizma u Crnoj Gori. Supervizor ovog rada je bio dekan, prof. dr Špiro Ivošević.

Na zatvaranju konferencije sumirani su utisci, a posebno su se obratili supervizori studentskih naučnih radova. Doc. dr Senka Šekularac Ivošević je u završnici istakla koliko je ovakvo iskustvo dragocjeno za studente u periodu njihove edukacije, ali i za lični razvoj.

Zaključeno je da je bi u narednom periodu trebalo raditi na češćem organizovanju konferencija ovog tipa, gdje studenti imaju priliku da pokažu kreativnost i daju svoj doprinos u naučnim istraživanjima, ali i izgrade kontakte sa kolegama širom svijeta.

Broj posjeta : 371