Pomorski fakultet Kotor, 23.06.2020

Na Univerzitetu Crne Gore po prvi put elektronski upis za brucošeX

Na Univerzitetu Crne Gore po prvi put će biti organizovan elektronski upis za brucoše, imajući u vidu postojeću situaciju i prevenciju širenja epidemije COVID-19 virusa.

To je najavio direktor Centra informacionog sistema (CIS) Univerziteta Crne Gore Miodrag Zarubica, koji je kazao da je CIS na elektronskom upisu, intenzivno radio tokom prethodna dva mjeseca, na prijedlog rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Danila Nikolića.

„Studenti će se prijavljivati popunjavanjem elektronske prijave na veb stranici zvaničnog sajta Univerziteta Crne Gore. Adresa ove veb stranice će biti objavljena u tekstu Konkursa za upis, a koji će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me“, kazao je Zarubica.

Prema njegovim riječima, student u elektronskoj prijavi popunjava osnovne lične podatke, upisuje svoju  e-mail adresu, kao i  fakultet i studijski program za koji se prijavljuje.

„Od izuzetne je važnosti da svaki upisani podatak bude provjeren, precizan i tačan. Nakon podnošenja prijave, student će dobiti povratan mejl koji će studenta informisati da je uspješno završio prvi dio prijave, uz zahtjev da dostavi dokumenta za upis u odvojene PDF fajlove. Svi potrebni dokumenti biće opisani u povratnom mejlu“, ističe Zarubica.

Mejl će ih, kako dodaje Zarubica,  informisati, da u odvojene PDF fajlove treba da  prilože odgovarajuću dokumentaciju.

„Svi koraci će biti, na jednostavan način, objašnjeni u tom povratnom mejlu. Student će dobiti i link za stranicu na koju treba da učita (uradi upload) dokumenta. Svaki pojedinačni dokument mora biti u PDF formatu i ne smije biti veći od 5MB. Minimalan skup učitanih dokumenata koje je moguće poslati su sva četiri svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja, lična karta ili pasoš i eksterna matura ili stručni ispit i oni su obilježeni zvjezdicom. Uz to može priložiti i diplomu Luča, ili diplomu/dokument o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi“, objašnjava Zarubica.

Takođe, u povratnom mejlu stoji i objašnjenje da lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. Ukoliko ovaj postupak ne bude završen do početka studijske godine, bude odbijen, ili ako inostrana obrazovna isprava ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije izvršen.

„Na kraju procedure, student će dobiti mejl sa potvrdom, koji će sadržati tačan naziv i adresu fakulteta na koju treba uputiti takođe preporučenu/kurirsku pošiljku koja sadrži originalna dokumenta. Nakon što zaposleni u Studentskoj službi pregledaju učitane dokumente, oni verifikuju prijavu kao važeću i student dobija obavještenje o tome da li  je njegova prijava punopravno prihvaćena i verifikovana“, objašnjava Zarubica.

On je preporučio budućim studentima da prate sajt Univerziteta Crne Gore i profile Univerziteta na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin, za blagovremenu informaciju o raspisanom Konkursu.

Medijske objave :

https://www.portalanalitika.me/clanak/na-univerzitetu-crne-gore-po-prvi-put-elektronski-upis-za-brucose

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/445081/na-univerzitetu-crne-gore-po-prvi-put-elektronski-upis-za-brucose

https://m.cdm.me/drustvo/na-univerzitetu-crne-gore-prvi-put-elektronski-upis-za-brucose/

https://www.antenam.net/drustvo/162568-na-ucg-po-prvi-put-elektronski-upis-za-brucose

https://www.kolektiv.me/159953/na-univerzitetu-crne-gore-prvi-put-elektronski-upis-za-brucose

https://www.rtnk.me/me/crna-gora/elektronski-upisi-za-bruco%C5%A0e-na-ucg/

https://volimpodgoricu.me/2020/06/23/na-univerzitetu-crne-gore-po-prvi-put-elektronski-upis-za-brucose/  

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/283438/na-ucg-organizovan-elektronski-upis-brucosa.html

https://skalaradio.com/na-ucg-elektronski-upis-brucosa/

http://www.rtvbudva.me/vijesti/na-ucg-prvi-put-elektronski-upis-za-brucose/33726

https://www.in4s.net/elektronski-upis-za-brucose-na-univerzitetu-crne-gore/

https://www.mladiniksica.me/na-univerzitetu-crne-gore-po-prvi-put-elektronski-upis-za-brucose/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/na-univerzitetu-crne-gore-prvi-put-elektronski-upis-za-brucose/

Broj posjeta : 390