Pomorski fakultet Kotor, 15.07.2020

Studentska organizacija Pomorskog fakulteta Kotor u saradnji sa frizerskim salonom "Meštri o' kose 2001" nagrađuje studenteX

Studentska organizacija Pomorskog fakulteta u saradnji sa frizerskim salonom "Meštri o' kose 2001" u Kotoru nagradjuje naše studente besplatnom frizurom!!!

Uslov: na ispitima da su dobijali najmanje 9-ke. Studenti su obavezni da sa sobom ponesu index ili matični list. Akcija traje do 30. jula 2020 godine.

Broj posjeta : 83