Biotehnički fakultet, 08.06.2018

Rezultati završnog ispitaRezultati završnog ispita i ukupno sakupljeni bodovi u prethodnim provjerama znanja:

Prezime i ime Nastava Seminarski (max10) I kolokvijum II kolokvijum Završni (max 45) Ukupno 
Jočić Aleksandra 3   18.9 18.1   40.0
Ralević Miladin 5 9 20.0 19.3 39.6 92.9
Kovačević Miloš 5 7 17.3 17.7 43.5 90.5
Jakšić Jovana 1   15.8 14.9 39.5 71.2
Backović Milena 1   13.7 14.1   28.8
Saičić Miloš 4 4 16.0 15.9 32.5 72.4
Nikčević Aleksandar 5 7 17.0 16.6 38.0 83.6
Grbović Adrian 3 - 14.5 17.1 25.5 60.1
Sekulić Isidora 1 5 17.5 15.2 31.7 70.4