Ekonomski fakultet, 08.03.2018

Prezentacija NSOR



U prilogu je prezentacija o nacionalnoj strategiji odrzivog razvoja, koja je dio materijala za prvi test.

Dokumenti