Pomorski fakultet Kotor

Rok za plaćanje školarine
Obaviještavaju se studenti da je poslednju ratu za školarinu za studijsku 2020/21. godinu potrebno uplatiti do 1. juna 2021. godine.

Dokumenti

Broj posjeta : 75