Pomorski fakultet Kotor

Magistarski rad/ Dragana Milošević/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor daje sljedeće

OBAVJEŠTENJE

  1. Kandidat Dragana Milošević javno će braniti magistarski rad „Primjena poslovnih strategija za postizanje konkurentne prednosti  marina u Crnoj Gori“  dana 1. 10. 2021. godine  ( petak), sa početkom u 16,00 časova.

  2. Javna odbrana će se održati u Amfiteatru Pomorskog fakulteta Kotor.

  3. Kandidat će svoj magistarski rad  braniti pred  Komisijom za odbranu koja je formirana na sjednici Vijeća Fakulteta dana 10.09.2021. godine u sastavu:

      - Prof. dr  Mimo Drašković, Pomorski fakultet Kotor, predsjednik,

      - Doc.dr Ivona Milić Beran, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Dubrovniku, član

      - Doc.dr Senka Šekularac Ivošević, Pomorski fakultet Kotor, mentor.

 

 Kotor, 29.09.2021. godine

                                                                                   Pomorski fakultet Kotor

                                                                          Postdiplomske magistarske studije

 

                                                                               

 

Broj posjeta : 74

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.