Pomorski fakultet Kotor, 25.10.2019

PONOVCI- Otpornost materijala i Tehnicka mehanikaStudenti ponovci Tehnicku mehaniku polazu kroz tri kolokvijuma. Termini
polaganja kolokvijuma su isti kao i termini za prva tri kolokvijuma za
redovne studente Tehnicke mehanike.

Studenti ponovci koji polazu Otpornost materijala, polazu cetiri
kolokvijuma, koji ce biti realizovani u terminima polaganja predmeta
Tehnicka mehanika za redovne studente.

Broj posjeta : 74