Pomorski fakultet Kotor, 26.02.2020

Obavještenje vezano za školarinu za ljetnji semestar studijske 2019/2020 godineUplata  prve  rate - školarine za ljetni semestar studijske 2019/2020.god. student može obaviti najkasnije  do 5.marta 2020.godine.

Uplata druge  rate - školarine za ljetni semestrar studijske 2019/2020.god. student  može obaviti  najkasnije  do 15.aprila 2020.godine.

 

Studenti su  obavezni dostaviti:

 -indeks i

- dokaz o uplati,

( uplatnica pored ličnih podataka studenta ,treba da sadrži broj indeksa ,nivo studija (osnovne,specijalističke,magistarske) kao i jedinstveni studentski kod (JSK) koji se može dobiti u studentskoj službi,a unosi se na uplatnici gdje stoji poziv na broj odobrenja. Žiro račun Pomorskog fakulteta 510-227-38. (510-227-38) .

 

Važna napomena 

-Studenti koji nijesu izmirili školarinu za zimski semestar neće se nalaziti na    spiskovima predmeta za ljetni semestar.  

- Studenti koji ne izmire uplatu prve rate za ljetni semestar u navedenom roku,neće moći pristupiti polaganju prvih kolokvijuma.                                           

Dokumenti

Broj posjeta : 309