Pomorski fakultet Kotor, 14.06.2020

Seminar vezan za izradu specijalističkih i završnih radovaObavještavamo studente završne godine primijenjenih studijskih programa Nautike i Brodomašinstva, kao i studenti specijalističkih studijskih programa Pomorske nauke i Menadžment u pomorstvu da će u ponedeljak,1 5.6.2020. godine sa početkom u 14h biti drugo onlajn predavanje vezano za proceduru dobijanja teme i izradu zvršnih odnosno specijalističkih radova. Link za predavanje je svim učesnicima prethodnog seminara dostavljen preko Moodle platforme (sekcija Korisna dokumenta, Korisna dokumenta - završni i specijalistički radovi).

Prodekan za nastavu, prof. dr Milena Dževerdanović Pejović i

Prodekan za razvoj i inovacije, prof. dr Tatijana Dlabač

 

Prethodne objave:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1273/objava/79714-seminar-vezan-za-izradu-zavrsnih-i-specijalistickih-radova

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1273/objava/68869-teme-za-zavrsne-i-specijalisticke-radove 

 

Broj posjeta : 72