Pomorski fakultet Kotor, 20.07.2020

Jedinstveni studentski kod (JSK)Studenti  koji ne znaju svoj jedinstveni studentski kod (JSK)  mogu da se informišu na kontakt telefon Pomorskog fakulteta Kotor 032/ 303 184.

Broj posjeta : 270