Pomorski fakultet Kotor, 20.07.2020

Primjedbe na završne ocjeneMole se studenti da primjedbe na završne ocjene iz junskog roka pošalju završno sa 21. julom, do 10 h. 

Broj posjeta : 183