Pomorski fakultet Kotor

Ekonomika brodarstva, konsultacije za studente ponovce
Konsultacije za studente ponovce iz predmeta "Ekonomika brodarstva" održaće se u srijedu, 28.10.2020.godine, u 11h.

Broj posjeta : 135