Pomorski fakultet Kotor

Magistarski rad/ Martina Bardić/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će Martina Bardić, javno braniti svoj magistarski rad „Unaprijeđenje e-servisa Luke Bar u funkciji razvoja kruzinga u Crnoj Gori”  pred Komisijom za odbranu u sastavu:

  • dr Milena Dževerdanović Pejović, predsjednik,
  • dr Senka Šekularac Ivošević, član.
  • dr Mimo Drašković, mentor,

 

Javna odbrana će se održati dana 30. oktobra 2020. godine, petak, sa početkom u 11.00 časova u sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

 

                                                                                    Pomorski fakultet Kotor

                                                                         Postdiplomske magistarske studije

 

Broj posjeta : 108