Pomorski fakultet Kotor

Upravljanje brodskom posadom, termin II kolokvijuma
Poštovani studenti,

 

II kolokvijum iz predmeta Upravljanje brodskom posadom održaće se online u četvrtak, 17.12.2020. godine u terminu od 12:00 h za kolege ponovce sa studijskih programa Nautika, Brodomašinstvo i Pomorske nauke. Kolokvijum se izvodi elektronski u trajanju od 25 min. Ukupan broj poena je 35 (35 pitanja po 1 poen). Pristupne šifre biće istaknute na dan kolokvijuma.

Takođe, popravni kolokvijum će se održati u četvrtak 24.12.2020. godine u terminu od 12:00 h (birate I ili II).

Napomena: Za pristup testu studenti moraju imati aktivan nalog na PFK moodle platformi: https://www.pfkotor.moodle.ucg.ac.me/. Ukoliko postoji problem sa nalogom obratiti se blagovremeno na email administratora: ana.ba@ucg.ac.me.

 

Termin konsultacija: Svakog utorka od 10:00 - 12:00h, kabinet 26.

 

Kontakti: senkas@ucg.ac.me, d.milosevic27@gmail.com.

Broj posjeta : 191