Filozofski fakultet, 31.03.2021

Odbranjen prvi doktorski rad na Studijskom programu za geografiju Filozofskog fakultetaNa Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, mr Biljana Mićković je u utorak, 30. marta 2021. godine,  odbranila prvu doktorsku disertaciju na Studijskom programu za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, pod nazivom Savremene urbane i ruralne transformacije i  upravljanje prostorom opštine Nikšić od sredine XX do kraja prve decenije XXI vijeka.

Početak svečane odbrane otvorila je pozdravnim riječima prof. dr Tatjana Novović, dekanka Filozofskog fakulteta.

U Komisiji su bili: prof. dr Goran Barović, predsjednik komisije; prof. dr Svetislav G. Popović, mentor; prof. dr Dragica Mijanović, član komisije; doc. dr Velibor Spalević, član komisije, svi sa Univerziteta Crne Gore; te prof. dr Goran Škatarić, sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, zaposlenog u Nacionalnim parkovima Crne Gore, član komisije.

U ovoj disertaciji je pokazano u kojoj su mjeri transformacije prostora bile posljedica djelovanja prirodnih sila, a koliko djelovanja društveno ekonomskih zakonitosti i koliko su na nju uticala društveno istorijska previranja. Glavni dio ove disertacije odnosi se na uticaj industrijalizacije na intezitet transformacija kao i na to kako su se urbani procesi odrazili na transformaciju prostora i kakav je bio uticaj pravnih i većih privrednih subjekata posebno u oblasti energetike, industrije, poljoprivrede na transformaciju prostora u drugoj polovini XX vijeka. 

Značajan dio rada posvećen je doprinosu u namjeni i oblikovanju prostora planerskih institucija, njihovih kadrova i urađenih planova, zatim, koliko su urbanističke firme iz drugih republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) poznavale specifične prepoznatljivosti ovog prostora, kao i da li su domaći kadrovi uticali da ih one prepoznaju. U radu je pokazano  i kakav je bio doprinos međunarodnih institucija i asocijacija i njihovih kadrova, posebno kroz izradu nacionalnih, regionalnih, opštinskih i gradskih planova prostornog uređenja, zatim, kako su se raspad SFRJ, a onda i ekonomska kriza odrazili na urbanističke firme u Crnoj Gori i njihove kadrove. U radu se govori i o tome koliko je donošenje odgovarajućih propisa uticalo na kvalitet upravljanja prostorom opštine Nikšić.

Poruka: uvijek se zalagati za viši nivo upravljanja prostorom, za razvijanje svijesti da je ograničen resurs, donosti zakonske propise koji će omogućiti dosljedno poštovanje planskih dokumenata kako bi oni bili dobra osnova za racionalno upravljanje prostorom.

 

Medijske objave:

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/525867/odbranjen-prvi-doktorat-na-studijskom-programu-za-geografiju

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1562