Filozofski fakultet

Polaganje testova iz predmeta od značaja za struku
Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 03. septembra 2021. godine . Test iz maternjeg jezika počeće u 9h, a test iz drugog predmeta (Filozofija/Geografija/Istorija/Matematika) u 11h

Broj posjeta : 142