Filozofski fakultet

Uspostavljanje saradnje Filozofskog fakulteta sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu
Uspostavljanje saradnje Filozofskog fakulteta sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

Uprava Filozofskog fakulteta imala je radni sastanak sa dekanatom Pedagoškog  fakulteta u Somboru Univerziteta u Novom Sadu, preko platforme ZOOM, u srijedu, 22. decembra 2021. godine, Sastanku su prisustvovali: dekanka prof. dr Tatjana Novović, prodekanka za nastavu prof. dr Dijana Vučković, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju prof. dr Marijan Premović, dekan prof. dr Saša Marković, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju prof. dr Mihael Antolović, kao i prodekanka za nastavu i doktorske studije prof. dr Sanja Golijanin Elez.

Na sastanku je istaknuto da do sada nije postojala saradnja između dva fakulteta. Stoga, razgovor je vođen sa ciljem uspostavljanja saradnje sa studijskim programima za obrazovanje učitelja i predškolsko obrazovanje i vaspitanje, koji su zajednički programi na Filozofskom i Pedagoškom fakultetu. Ukazano je na moguće metode pedagoške saradnje tokom realizacije nastavnog procesa na sva tri modela studija (osnovne, master i doktorske), kao i u sprovođenju zajedničkih naučnih aktivnosti kroz povezivanje i objedinjavanje naučnih i stručnih resursa obije strane. Dogovoreno je potpisivanje sporazuma o saradnji, koji će podrazumijevati polaznu osnovu za  potencijalne aktivnosti u domaćim i međunarodnim projektima, kroz zajednička gostujuća predavanja, učešće u komisijama, organizaciju stručnih skupova, kongresa, seminara i radionica. Najavljena je posjeta uprave Pedagoškog fakulteta Filozofskom fakultetu u Nikšiću na proljeće 2022. godine, kada će biti potpisan i zvanični sporazum o saradnji.

Filozofski fakultet nastojaće da u predstojećem vremenskom periodu razvije nova partnerstva sa naučnim i visokoobrazovnim ustanovama na kojima postoje isti ili slični studijski programi, kao i zajedničke naučne ekspertize. Takvo opredjeljenje vodi većoj umreženosti, vidljivosti i internacionalizaciji.

Broj posjeta : 175

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.