Upis na osnovne studije - III upisni rok

05.09.2022


Upis kandidata primljenih na studije prema konačnim rang listama vršiće se do 09.09. septembra. 2022. godine. Studentska služba radiće na poslovima upisa u periodu 9-13h. 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

- originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

- originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole;

- kopija diplome “Luča” i original diplome na uvid;

 - kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;

- indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;

- dvije identične fotografije (format za indeks);

- dva popunjena prijavna lista (kupuje se u knjižari).

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da upis obave zaključno sa 09.09.2022. godine, do 13 sati. Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

Konačne rang liste su u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 798


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.