Filozofski fakultet, 13.06.2019

Istraživači sa Univerziteta obavili terenska istraživanja na području opštine Petnjica

Dr Ljiljana Jovanović (Pravni fakultet, UCG), dr Velibor Spalević (Filozofski fakultet, Geografija, Univerziteta Crne Gore) i prof. dr Goran Škatarić sa Univerziteta Donja Gorica oavili su terenska istraživanja na području opštine Petnjica vezano za teme društveno-socio-ekonomskih uticaja na migracije stanovništva ovoga kraja, njihov dalji uticaj na promjenu načina korišćenja i degradacije zemljišta, kao i širi utiucaj svih ovih aspekata na životnu sredinu. Istrazivači su tokom boravka u Petnjici organizovali seriju intervjua sa lokalnim stanovništvom koristeći tehnike kvalitativnih istraživanja diskusije sa fokus grupama. Vrlo korisne podatke dobili su od predstavnika lokalne uprave: Samira Agovića, predsjednika Opštine, Muslije Kalića, potpredsjednika, Adisa Ličine, rukovodioca odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj, Irfana Agovića, samostalnog savjetnika za poljoprivredu, Nermine Muratović iz kancelarije za mlade, te Amele Ramdedović, savjetnice za saradnju sa dijasporom.

Tokom terenskih istraživanja obišli su područja sela Lagatore, Tucanje, Radmance, Bare, Orahovo, Vrševo, Azane, Vrbica, Trpezi i Kalica.

Ova terenska istraživanja su dio šire inicijative koja se bavi istraživanjem procesa degradacije zemljišta na području Polimlja u protekle dvije decenije kroz implmentaciju jednog od projekata Ministarstva nauke Crne Gore.

Nalazi istraživanja pokazuju da je zbog stalnih migracija stanovništva došlo do promje načina korišćenja zemljišta našta su uticali brojni administrativni i socio-ekonomski faktori.

Poslije terenskih istraživanja, u narednom periodu uslijediće obrada podataka dobijenih sa terena od strane profesora dr Rada Šarovića i dr Biljane Maslovarić sa Univerziteta Crne Gore, te uz podršku kolege Yutaka Arai, profesora međunarodnog prava i ljudskih prava Briselske škole međunarodnih studija (BSIS), Univerziteta u Kentu i dr Paula Sestrasa iz Odeljenja za katastarski premjr Građevinskog fakulteta Tehničkog univerziteta Cluj-Napoca.

Proučavanjem literature i analizom rezultata intervjua i podataka dobijenih od fokus grupa, biće dobijeni mjerljivi rezultati uticaja administrativnih, ekonomsko-socijalnih faktora na migracije i promjenu načina korišćenja zemljišta, što dalje vodi do promjena prirodne sredine, biodiverziteta i ekosistema proučavanog područja.

Broj posjeta : 706