Filozofski fakultet, 07.08.2020

Akademski integritet – jedna od najvažnijih tema na Filozofskom fakultetu u narednom perioduX

Akademski integritet je tema čija aktuelnost raste u svim krajevima svijeta. Aktuelnosti ove teme, kao i brojnim poteškoćama sa kojima se univerziteti danas susreću naročito su doprinijele moderne tehnologije, odnosno brza i jednostavna razmjena informacija putem interneta. Očigledno je da akademska zajednica mora raditi na svim poljima akademskog integriteta i da se ovoj temi mora posvetiti naročita pažnja u radu sa studentima i svim ostalim članovima akademske zajednice.

Filozofski fakultet trajno je posvećen očuvanju i unapređenju etičkog ponašanja u nastavi i nauci. Nacionalni naučnoistraživački projekat Jačanje akademskog integriteta (SAI), koji se već godinu dana uspješno realizuje na Filozofskom fakultetu, predstavlja veoma dobru osnovu za otvaranje diskusije o integritetu i rješavanje brojnih pitanja iz ove oblasti. Tokom jednogodišnjeg rada na projektu istraživači su prikupili veliku količinu podataka, a neki radovi već su prezentovani na prestižnim međunarodnim konferencijama. Fakultet je učlanjen u ENAI – Evropsku mrežu za akademski integritet, u čijem radu članovi SAI projekta intenzivno učestvuju.

U narednom semestru planirana je realizacija međunarodne naučne konferencije o akademskom integritetu, a sa studentima i akademskim osobljem Filozofskog fakulteta biće održan niz radionica i okruglih stolova. U radu konferencije, radionica i drugih aktivnosti biće riječi o pitanjima kao što su: plagijarizam i njegova prevencija, akademsko pisanje, etičko ponašanje u nauci i nastavi i sl. Planiran je razvoj ishoda učenja za akademski integritet. Napisani ishodi učenja biće uključeni u odgovarajuće predmetne programe još od osnovnih studija.

Broj posjeta : 268