Filozofski fakultet, 04.09.2020

UCG i Filozofski fakultet partneri u projektu MELIA Observatory - Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable DemocracyX

Univerzitet Crne Gore i Filozofski fakultet je partner u projektu, pod nazivom MELIA Observatory - Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy. Vođa projekta je doc. dr Vladimir Bakrač. Riječ je projektu podrške Evropske unije (EU) za zemlje Dunavskog regiona, sa apostrofiranjem medijske pismenosti kao preduslova demokratičnosti.

Kompetentnost građana je od presudnog značaja za aktivno političko učešće, što je, ustvari, jedan od glavnih preduslova za konsolidovanje demokratije. U tom smislu, konstatuje se da politička participacija mladih, koji su, ujedno, ciljna društvena grupacija projekta, stagnira, praćena apatijom i nedostatkom političkog interesovanja. Ključ kompetencije je visok nivo medijske pismenosti. Naime, mladi ljudi potroše sate u virtualnoj zajednici, što, mislimo, umnogome oblikuje njihov pogled na svijet. U skladu s tim, od ključnog značaja je osposobiti ih za ruzumijevanje i kritičku procjenu medijskog sadržaja. S tim u vezi, osnovni cilj projektra je razvoj transnacionalne opservatorije medijske pismenosti. Transnacionalna opservatorija bi služila kao mehanizam za povećanje medijske pismenosti, što bi bila direktna refleksija ka jačanju kompetencije građana, posebno mladih, u političkom odlučivanju. Krajnji ishod projekta bi rezultirao razvoju održive demokratije, poboljšanju demokratskog upravljanja, povezivanjem zainteresovanih strana u Dunavskom regionu, te uticaj na institucionalne kapacitete da se suoče sa važnim društvenim problemima, koji su ozbiljna prepreka demokratičnosti. Projekat bi pružio informacije o medijskom pejzažu, instriumente za istraživanje medijskih sadržaja, obrazovnim sadržajima i političkim preporukama za unapređenje medijske pismenosti.

Osim Univerziteta Crne Gore, kao partnera u projektu, učestvuju renomirane institucije iz 18 zemalja Dunavskog regiona.

Broj posjeta : 374