Filozofski fakultet, 15.10.2020

Konkurs za upis na jednogodišnje magistarske studijeUNIVERZITET CRNE GORE

FILOZOFSKI FAKULTET

 

r a s p i s u j e

 

 

K O N K U R S

 

 

Za upis studenata na postdiplomske magistarske studije sljedećih studijskih programa Filozofskog fakulteta u Nikšiću:

 

Filozofija                                                        5

Pedagogija                                                      2

Obrazovanje učitelja                                      2

Inkluzivno obrazovanje                                  1

Istorija                                                            2

 

  1. Uslovi

Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli:

- diplomu odgovarajućih osnovnih studija (180 ili 240 ECTS kredita),

- diplomu postdiplomskih specijalističkih studija (60 ECTS kredita),

 

  1. Dokazi

Kandidat podnosi:

- popunjen formular  prijave (studentska služba Filozofskog fakulteta),

- ovjerenu fotokopiju diplome osnovnih studija,

- ovjerenu fotokopiju diplome postdiplomskih specijalističkih studija,

- uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim, odnosno postdiplomskih specijalističkim studijama,

- izvod iz matične knjige rođenih.

 

  1. Rokovi

Prijave na Konkurs podnose se isključivo elektronskim putem na mejl adresu magistarskeff@ucg.ac.me 19. 10. 2020. godine, uz obavezu slanja originalnih dokumenata isključivo putem pošte.

Rezultati konkursa biće objavljeni utorak. 20. 10. 2020. godine.

Upis kandidata izvršiće se srijeda. 21. 10. 2020. godine.

Prijem studenata obaviće se 22. 10. 2020. godine u 10 h u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

 

Konkurs je objavljen u dnevnom listu Pobjeda 15. 10. 2020. godine.

 

 

Broj posjeta : 390