Filozofski fakultet, 02.11.2017

Radionica za studente Filozofskog fakulteta, Filološkog fakulteta i Fakulteta za sport, za pisanje CV-a i motivacionog pismaX
Organizuje se radionica za sve studente Filozofskog fakulteta, Filoloskog fakulteta i Fakulteta za sport, za pisanje CV-a i motivacionog pisma koja ce se relaizovati 06.11.2017. godine u prostorijama Filološkog fakulteta.
Vise detalja vidjeti u dodatku.

Dokumenti