Filozofski fakultet, 01.12.2017

Filozofski/Filološki fakultet u saradnji sa NVO “Mensa Crne Gore”, organizuje besplatno, bazično testiranje 75 studenata.X

Obavještenje za studente: Filozofski/Filološki fakultet u saradnji sa NVO “Mensa Crne Gore”, organizuje besplatno, bazično testiranje 75 studenata.

Zainteresovani studenti mogu da se prijave za testiranje najkasnije do 8.12.2017.godine na adresu: testiranje@mensa.me

Datum i vrijeme realizacije samog testiranja će biti naknadno objavljeno.

NVO “Mensa Crne Gore” je nevladina organizacija, članica Mense International. Osnovni ciljevi Mense su da prepozna i pomogne razvoj inteligencije, da ohrabri istraživanje njene prirode, kao i stvaranje stimulativnog, intelektualnog i društvenog okruženja za svoje članove. Prvo testiranje Mense u Crnoj Gori je održano 1998. godine, i testirano je preko 2000 osoba u Crnoj Gori.