U prilogu je dopis rukovodioca Centra za doktorske studije, prof. dr Predraga Miranovića.