Filozofski fakultet, 06.10.2018

K O N K U R S   Za upis studenata na postdiplomske-magistarske studijeZa upis studenata na postdiplomske-magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na sljedećim studijskim programima:

- Sociologija                                                         2

- Pedagogija                                                         1

- Filozofija                                                            4

- Istorija                                                                4

- Predškolsko vaspitanje                                 5

 

  1. Uslovi:

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli:

- diplomu odgovarajućeg osnovnog studija (VIII semestra) ili diplomu srodnog  studija uz obavezu polaganja diferencijalnog ispita,

- diplomu postdiplomskih specijalističkih studija (240 ECTS kredita).

 

2.Dokazi:

Kandidat podnosi:

  • popunjen formular prijave, (kancelarija za magistarske studije br. 101)
  • ovjerenu fotokopiju diplome (VIII semestra),
  • ovjerenu fotokopiju diplome postdiplomskih specijalističkih studija o stečenom zvanju,,
  • uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim, odnosno postdiplomskim specijalističkim studijama,

kopija lične karte.

 

  1. Rok

Prijave na konkurs podnose se kancelariji za magistarske studije br. 101, Filozofskog fakulteta 8 i 9. 10. 2018. godine.

      Rezultati konkursa će biti objavljeni 10.10 2018.godine.

      Upis kandidata izvršiće se 11 i 12. oktobra 2018.

      Prijem studenata će se obaviti 15. oktobra 2018. godine.