Filozofski fakultet, 30.10.2018

Konkurs za prijavu projekata u okviru Erasmus+ programa za 2019.Оbjavljen je konkurs za prijavu projekata u okviru Erasmus+ programa za 2019. godinu.
 
Konkurs za prijavu projekata u okviru Erasmus+ programa za 2019. godinu
objavljen je danas. [1] Programski vodič za Erasmus+ konkurs 2019.godinu  je
dostupan na web stranici Erasmus+ programa na svim zvaničnim jezicima u
Evropskoj uniji. Ukupan planirani budžet za ovaj konkurs iznosi oko 3
milijarde eura.

Tekst konkursa je dostupan na  linku [2].

Programski vodič u pdf formatu je dostupan na linku [3].

Informacija za medije Evropske komisije je objavljena na sljedećem
linku [4].

Online verzija Programskog vodiča će biti objavljena uskoro.

Aplikaciona forma za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju
(CBHE) će biti dostupna od sredine Novembra tekuće godine na web
stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizelnu umjetnost i
kulturu (EACEA).

Informacija je dostupna i na linku
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1021/objava/32351-konkurs-za-prijavu-projekata-u-okviru-erasmus-programa-za-2019-objavljen
 
Links:
------
[1] 
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1021/objava/32351-konkurs-za-prijavu-projekata-u-okviru-erasmus-programa-za-2019-objavljen
[2] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC
[3] 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
[4] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_en.htm
[5] http://www.mailscanner.info/