Filozofski fakultet, 30.09.2019

KONKURS Za upis studenata na postdiplomske-magistarske studije



UNIVERZITET CRNE GORE

FILOZOFSKI FAKULTET

 

r a s p i s u j e

K O N K U R S

Za upis studenata na postdiplomske-magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na sljedećim studijskim programima:

- Sociologija     5

- Pedagogija    5

- Filozofija    5

- Inkluzivno obrazovanje      4

- Predškolsko vaspitanje      5

- Obrazovanje učitelja: 

    Metodika  crnogorskog jezika   5

    Metodika matematike    5

    Metodika PP i PD   5                                                  

 

1. Uslovi:

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli:

- diplomu odgovarajućeg osnovnog studija (VIII semestra) ili diplomu srodnog  studija uz obavezu polaganja diferencijalnog ispita,

- diplomu postdiplomskih specijalističkih studija (240 ECTS kredita).

 

2.Dokazi:

 Kandidat podnosi:

 - popunjen formular prijave, (kancelarija za magistarske studije br. 101)

 - ovjerenu fotokopiju diplome (VIII semestra),

 - ovjerenu fotokopiju diplome postdiplomskih specijalističkih studija o stečenom zvanju,,

 - uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim, odnosno postdiplomskim specijalističkim studijama,

 - izvod iz matične knjige rođenih.

3. Rok

Prijave na konkurs podnose se kancelariji za magistarske studije br. 101, Filozofskog fakulteta 02. 10. i 03. 10. 2019. godine.

      Rezultati konkursa će biti objavljeni 04. 10. 2019.godine.

      Upis kandidata izvršiće se 07. i 08. 10. 2019.

      Prijem studenata će se obaviti 09. 10. 2019. godine, u 9,30 h, kada počinje nastava.

Broj posjeta : 251