Filozofski fakultet, 19.11.2019

Odbrana polaznih istaraživanja,  mr Darko BlagojevićU skladu sa članom 35 Pravila doktorskih studija, daje se sljedeće obavještenje:

Mr Darko Blagojević, braniće polazna istraživanja na Filozofskom fakultetu UCG, u utorak 19.11. 2019. godine u 10 časova pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

  1. dr Savo Laušević, predsjednik komisije
  2. dr Vladimir Drekalović, mentor
  3. dr Mirko Jakić, član i komentor

 

Predsjednik Komisije za doktorske studije               

Prof.dr Živko Andrijašević

Broj posjeta : 214