Fakultet likovnih umjetnosti, 03.11.2017

FLU po mobilnosti među najuspješnijim umjetničkim fakultetima u EvropiFLU po mobilnosti među najuspješnijim umjetničkim fakultetima u Evropi

Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, u srcu Prijestonice, daje poseban puls Cetinju i cijeloj zemlji projektima i aktivnostima koji ga povezuju sa internacionalnom zajednicom umjetnosti. O tome smo za sajt Univerziteta Crne Gore razgovarali sa dekanom Fakulteta likovnih umjetnosti prof. mr Ratkom Odalovićem.

UCG: Projekat Galeriju 42° idvajate kao jednu od posebnih aktivnosti. Šta biste još, osim Galerije, naveli kao znak prepoznavanja FLU?

ImageODALOVIĆ: Galerija 42° svojim programom predviđa gostovanja internacionalnih i domaćih umjetnika kroz rezidencijalne boravke, kao i prezentaciju umjetničkog rada nastavnika i studenata našeg fakulteta. Galerija je i mjesto edukatvnih programa od kojih bih izdvojio projekat „Njegovanje kulturnog identiteta djece grada Cetinja“, koji je imao za cilj da pruži kvalitetno umjetničko obrazovnje talentovanoj djeci i na taj način inspiriše kreativnost i razvijanje svijesti o značaju umjetničkog obrazovanja. Takođe, pomenuo bih FLUID dizajn forum koji je jedan od rijetkih akademskih istraživačkih projekata u Crnoj Gori koji ima formu festivala. Festival okuplja poznate predavače, dizajnere, umjetnike i profesionalce iz različitih oblasti, kao i brojene studente iz regiona.

UCG: Osim toga što „svijet umjetnosti“ dolazi na FLU i Vaši studenti i profesori odlaze na umjetničke fakultete u Evropi. Kako u tom kontekstu ocjenjujete međunarodnu saradnju Vašeg fakulteta?

ODALOVIĆ: Akademska mobilnost na Fakultetu likovnih umjetnosti jedan je od glavnih prioriteta u procesu internacionalizacije institucije. Važan segment razvojne strategije posvećen je internacionalizaciji i podsticanju mobilnosti studenata, posebno mladih istraživača. Fakultet ima uspostavljenu saradnju sa 10 partnerskih univerziteta iz Evropske unije preko kojih su obezbijeđene stipendije za mobilnost studenata i nastavnog osoblja.

U toku studijske 2016/2017 godine 20 studenata FLU boravilo je na razmjeni na partnerskim univerzitetima u Evropi, dok je 15 studenata sa partnerskih univerziteta iz Evrope boravilo na FLU. Ukupan broj dolaznih i odlaznih studenata u toku ove studijske godine iznosi 35, što predstavlja mobilnost od 35 odsto. To nas svrstava u najuspješnije umjetničke fakultete u Evropi u ovoj oblasti. Sa ovakvom rezultatima u mobilnosti možemo da kažemo da smo ostvarili naš dugoročni cilj, a to je da svakom studentu koji upiše FLU obezbjedimo mogućnost da provede jedan semestar na razmjeni na prestižnim umjetničkim univerzitetima u Evopi.

UCG: Kažete da su studijski programi na FLU koncipirani u skladu sa uspješnim institucijama visokog obrazovanja u Evropi i da prate aktuelne evropske umjetničke i obrazovne tokove. Koji su osnovni ciljevi studijskih programa FLU?

ODALOVIĆ: Osnovni ciljevi su da kroz teorijska i stručno-umjetnička znanja osposobe studente za samostalan i profesionalan rad u struci. Kad kažemo u struci, mislimo na širok opseg zanimanja koja podrazumijevaju institucije kulture i medija, obrazovanja, muzeje, galerije, dizajnerske firme i slično. Studijski program Slikarstvo svojim programskim sadržajima nudi studentima širok spektar znanja na polju slikarstva, grafike i intermedijane umjetnosti. Studenti će steći znanja, vještine i kompetencije iz crtanja, slikanja, grafike, vajanja, konzervacije, tehnoloških i teoretskih disciplina. Pored pomenutih oblasti u novim nastavnim planovima dat je veći značaj intermedijalnim umjetnostima koje podrazumijevaju povezivanje različitih umjetničkih disciplina i novih medija.

Osnovni programski sadržaji studijskog programa Vajarstvo, ponuđeni kroz dva modula Vajarstvo i Unikatno oblikovanje, odnose se na stručne i teoretske predmete iz oblasti crtanja, vajanja, u manjem obimu slikanja i grafike, uključujući i niz tehničko-tehnoloških predmeta koji osposobljavaju studente za oblikovanje u različitim vajarskim materijalima, od tradicionalnih do najsavremenijih. Kada je u pitanju Grafički dizajn, osnovni programski sadržaji tiču se stručnih oblasti istorije i teorije dizajna, grafičkih komunikacija, ilustracije, tipografije i fotografije. Studijski programi koncipirani su tako da, osim stručno-umjetničkih i teoretskih znanja koja studente pripremaju za karijeru u umjetnosti, institucijama kulture i medija i sl. omogućavaju studentima da steknu osnovna pedagoška znanja.

UCG: Puno se govori o održivosti obrazovanja i njegovoj razvojnoj komponenti. Može li se Vaša ustanova pohvaliti sa adekvatnim prostorima i drugim kapacitetima za nesmetano ostvarivanje obrazovne i naučno-istraživačke funkcije?

ODALOVIĆ: Iako trenutni prostorni kapaciteti ne odgovaraju u potpunosti potrebama Fakulteta, visoko postavljeni razvojni ciljevi sigurno će biti dostižniji s očekivanim prelaskom u novi univerzitetski kompleks i primjenu novog modela organizacije studija i nastavnih planova. Cetinje kao univerzitetski grad i svi njegovi umjetnički fakulteti s pravom mogu da očekuju dalji razvoj akademskog života i umjetničke scene, čemu na svoj način doprinosi dosadašnji rad naših studenata.