Fakultet likovnih umjetnosti

Profesori FLU-a u posjeti Belas Artes u Lisabonu kroz mobilnost ERASMUS +
Nakon pauze uzrokovane pojavom Covid 19 virusa, ponovo su pokrenute aktivnosti u okviru Erasmus + programa razmjene nastavnog osoblja na FLU.

U sklopu projekta iz 2018. godine čija je realizacija bila odložena zbog pojave pandemije predstavnice FLU-a prof. Ivana  Radovanović i Marija Kapisoda su boravile na Fakultetu likovnih umjetnosti, Belas Artes u Lisabonu.

Tokom posjete, profesorice su imale susrete sa prof Rogeirom Taveirom koordinatorom projekta i prof Serdjom Valenteom prodekanom za nastavu ovog fakulteta.

Serdjo Valente je profesor na studjskom programu Vajarstvo u okviru koga su profesorice Radovanović i Kapisoda relizovale nastavne aktivnosti predviđene planom posjete.

Saradnja FLU Cetinje sa Beles Artes će biti nastavljena i tokom naredne studijske godine jer je ostvaren novi uspješan KA107 projekat koji će omogućiti nove mobilnosti studenta i nastavnog osoblja oba fakulteta.


Broj posjeta : 168