Raspored završnih i popravnih završnih ispita u septembarskom ispitnom roku

28.07.2022


OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA   - I i II semestar

 

r.br.

      PREDMETI

 

I ROK

II ROK  /popravni/

 1.  

ANALITIČKO CRTANJE II

30.08.2022.g  u  10:00

09.09.2022.g  u  10:00

 1.  

ISTORIJA UMJETNOSTI I

ISTORIJA UMJETNOSTI II

07.09.2022.g  u  10:00

08. 09.2022.g  u  10:00

15.09.2022.g   u  10:00

16.09.2022.g   u  10:00

 1.  

LIKOVNA ANATOMIJA  I

LIKOVNA ANATOMIJA II

07.09.2022.g  u  12:30

07.09.2022.g  u  13:00

16.09.2022.g   u  12:30

16.09.2022.g   u  13:00

 1.  

GRAFIKA I

GRAFIKA II

29. 08. 2022. u 10:00

29. 08. 2022. u 10:30

08. 09. 2022. u 10:00

08. 09. 2022. u 10:30

 1.  

MODELOVANJE I

MODELOVANJE II

02. 09. 2022. u 10:00

02. 09. 2022. u 10:30

14. 09. 2022. u 10:00

14. 09. 2022. u 10:30

 1.  

ENGLESKI JEZIK I 

ENGLESKI JEZIK II

12. 09. 2022. u  08:30

12. 09. 2022. u  09:20

19. 09. 2022. u 08:30

19. 09. 2022. u 09:20

 1.  

OSNOVI LIKOVNE TEHNOLOGIJE

31.08.2022.g. u  09:00

12.09.2022.g. u 09:00

 1.  

TIPOGRAFIJA

05. 09. 2022. u 11:00

15. 09. 2022. u 11:00

 1.  

OSNOVI LIKOVNIH ELEMENATA

 01.09.2022.g  u 10:30

13.09.2022.g  u 10:30

 

 

 

 

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

II GODINA   - III i IV semestar

r.br.

             PREDMETI

 

I ROK

II ROK   /popravni/

 1.  

ISTORIJA UMJETNOSTI III

ISTORIJA UMJETNOSTI IV

07.09.2022.g   u   13:00

08. 09.2022.g   u   13:00

15.09.2022.g u 13:00

16.09.2022.g u 13:00

 1.  

OSNOVI FOTOGRAFIJE I 

OSNOVI FOTOGRAFIJE II

                06. 09. 2022. u 09:30

                06. 09. 2022. u 11:00

              19. 09. 2022. u 09:30

              19. 09. 2022. u 11:00

 1.  

INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA I

01.09.2022.g  u 10:00

rad poslati najkasnije do 30.08. na

email: markm@t-com.me

13.09.2022.g  u 10:00

rad poslati najkasnije do 11.09. na

email: markm@t-com.me 

 1.  

SLIKARSKA TEHNOLOGIJA

  31.08.2022.g.  u 10:00

12.09.2022.g. u 10:00

 1.  

CRTANJE I

CRTANJE II

07.09.2022.g   u 11:00

07.09.2022.g   u 11:15

16.09.2022.g u 11:00

16.09.2022.g u 11:15

 1.  

SLIKARSTVO III

SLIKARSTVO IV

01.09.2022.g. u 12:00

  01.09.2022.g. u 12:30

   13.09.2022.g. u  12:00

   13.09.2022.g. u 12:30

 1.  

ENGLESKI JEZIK III

ENGLESKI JEZIK IV

08. 09. 2022. u  08:30

08. 09. 2022. u  09:20

16. 09. 2022. u 08:30

16. 09. 2022. u 09:20

 1.  

GRAFIKA III

GRAFIKA IV

29. 08. 2022. u 09:00

29. 08. 2022. u 09:30

08. 09. 2022. u 09:00

08. 09. 2022. u 09:30

 1.  

IZBORNI SLIKARSKI ATELJE I

IZBORNI SLIKARSKI ATELJE II

   29.08.2022.g. u 10:00

   29.08.2022.g. u 11:00

08.09.2022.g. u 10:00

 08.08.2022.g. u 11:00

 1.  

LAYOUT

    05. 09. 2022.g. u 11:30

15. 09. 2022. u 11:30

 1.  

TEHNOLOGIJA INDUSTRIJSKE GRAFIKE

  30.08.2022.g u 12:30

  09.09.2022.g u 12:30

 1.  

INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA II

29. 08. 2022. u 10:00

08. 09. 2022. u 10:00

 1.  

VEČERNJI AKT

  30.08.2022.g  u 11:00

09.09.2022.g u 11:00

 1.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE I

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE II

05. 09. 2022. u 14:00

05. 09. 2022. u 11:30

15. 09. 2022. u 14:00

15. 09. 2022. u 11:30

 1.  

ILUSTRACIJA

30.08.2022.g  u 13:00

   09.09.2022.g. u 13:00

 1.  

SKULPTURA U MATERIJALU II

  02.09.2022.g  u 09:00

14.09.2022.g u  09:00

 1.  

VAJARSTVO II

02. 09. 2022. u 09:30

14. 09. 2022. u 09:30

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

III GODINA   - V i VI semestar

r.br.

PREDMETI

I   ISPITNI  ROK

II ROK  /popravni/

 1.  

ZIDNE SLIKARSKE TEHNIKE

  31.08.2022.g.   u   11:00

12.09.2022.g. u 11:00

 1.  

CRTANJE IV

30.08.2022.g   u    12:00

                    09.09.2022.g u 12:00

 1.  

ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

01. 09.2022.g   u  12.00

 13.09.2022.g  u 12:00

 1.  

PROSTORNE KOMPOZICIJE

01.09.2022.g   u   09:00

Eksplikaciju rada poslati na email milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 30.08.

13.09.2022.g u 09:00

Eksplikaciju rada poslati na email milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 12.09.

 1.  

SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE

30.08.2022.g   u    10:00

09.09.2022.g  u 10:00

 1.  

UMJETNIČKI KONCEPTI MODERNE

08.09.2022.g   u   10:00

16.09.2022.g  u 10:00

 1.  

TEHNOLOGIJA NOVIH MEDIJA

30.08.2022.g   u    11:30

09.09.2022.g u   11:30

 1.  

DIZAJN I MARKETING

06. 09. 2022.g. u 12:00

16. 09. 2022.g.  u 12:00

 1.  

FOTOGRAFIJA U DIZAJNU

06. 09. 2022.g.  u 13:00

16. 09. 2022.g.  u 13:00

 1.  

ILUSTRACIJA I KNJIGA I

ILUSTRACIJA I KNJIGA II

02.09.2022.g   u  09:30

02.09.2022.g   u  11:00

14.09.2022.g   u    09:30

14.09.2022.g   u    11:00

 1.  

SKULPTURA U KAMENU I

02.09.2022.g   u  09:30

14.09.2022.g   u    09:30

 1.  

PORTFOLIO

01.09.2022.g   u   10:00

Eksplikaciju rada poslati na email milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 30.08.

13.09.2022.g   u   10:00

Eksplikaciju rada poslati na email milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 12.09.

 1.  

SAVREMENA UMJETNOST

08.09.2022.g   u   11:00

16.09.2022.g   u   11:00

 1.  

TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA

07.09.2022.g   u   16:00

19.09.2022.g   u   16:00

 1.  

KONZERVACIJA

  31.08.2022.g.   u  12:00

12.09.2022.g.  u    12:00

 1.  

VIDEO

 01.09.2022.g   u   11:00

13.09.2022.g   u    11:00

 1.  

TIPOGRAFIJA I PISMO

05. 09. 2022.g. u 12:00

15. 09. 2022g. u  12:00

 1.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE IV

05. 09. 2022.g. u 10:00

15. 09. 2022g. u  10:00

 1.  

SLIKARSTVO VI

06.09.2022.g   u   10:00

15.09.2022.g   u   10:00

 1.  

PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA

                    29. 08. 2022.g  u 11:00

08. 09. 2022.g.  u 11:00

 1.  

SVJETSKA KNJIŽEVNOST II

                    05.09.2022.g.  u  15:00

                 16.09.2022.g.  u 15:00

 1.  

ZAVRŠNI RAD

08.09.2022.g.  u 10:00

19. 09. 2022.g.   u  10:00

 

 

 

 

MASTER  STUDIJE

  I i II semestar

r.br.

                PREDMETI

I ROK

II ROK /popravni/

 1.  

MURAL MA

  31.08.2022.g.   u   13:00

12.09.2022.g.  u  13:00

 1.  

ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA I

07.09.2022.g   u   12:00

16.09.2022.g  u  12:00

 1.  

ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA II

30.08.2022.g   u    11:00

09.09.2022.g  u  11:00

 1.  

VAJARSTVO –METODE UMJET. ISTRAŽIVANJA MA I

VAJARSTVO – METODE UMJET. ISTRAŽIVANJA II

02.09.2022.g   u  10:30

02.09.2022.g   u  10:30

14.09.2022.g  u  10:30

14.09.2022.g  u   10:30

 1.  

ILUSTRACIJA MA

02.09.2022.g   u   12:00

14.09.2022.g  u  12:00

 1.  

RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA I

RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA II

05. 09. 2022. u 11:00

05. 09. 2022. u 11:30

15. 09. 2022. u 11:00

15. 09. 2022. u 11:30

 1.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE MA

 05.09.2022.g  u 12:00

 15.09.2022.g  u 12:00

 1.  

SLIKARSTVO – METODE UMJET.ISTRAŽIVANJA MA I

 06.09.2022.g  u  11:00

15.09.2022.g  u  11:00

 1.  

TEORIJA I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI I

TEORIJA I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI II

08.09.2022.g   u  13:00

08.09.2022.g   u  14:00

16.09.2022.g  u  13:00

16.09.2022.g  u  14:00

 1.  

PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA MA I

             06. 09. 2022. u 14:00

16. 09. 2022. u 14:00

 1.  

TIPOGRAFIJA I PISMO MA

05. 09. 2022.g. u 14:00

   15. 09. 2022.g. u 14:00

 1.  

FOTOGRAFIJA MA

06. 09. 2022. u 14:30

16. 09. 2022. u 14:30

 1.  

AKADEMSKI PROJEKAT STRUČNA PRAKSA MA I

   05.09.2022.g   u   12:00

   15.09.2022.g  u 12:00

 1.  

SAVREMENE SKULPTORSKE FORME I

SAVREMENE SKULPTORSKE FORME II

02. 09. 2022. u 11:00

02. 09. 2022. u 12:00

14. 09. 2022. u 11:00

14. 09. 2022. u 12:00

 1.  

PROSTORNA KOMPOZICIJA MA

   01.09.2022.g  u 12:00

Eksplikaciju rada poslati na email milenajovicevic33@gmail.com najkasnije

do 30.08.

13.09.2022.g u 12:00

Eksplikaciju rada poslati na email milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 12.09.

 1.  

KNJIGA MA

02.09.2022.g  u 13:00

14.09.2022.g   u  13:00

 1.  

EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA II

  30.08.2022.g  u  10:30

09.09.2022.g  u  10:30

MASTER  STUDIJE

  III semestar

r.br.

                PREDMETI

I ROK

II ROK /popravni/

 1.  

METODOLOGIJA IZRADE ZAVRŠNOG RADA

01.09.2022.g   u   12:00

 

13.09.2022.g   u    12:00

 

Broj posjeta : 391


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.