Raspored ispita
 

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

Raspored završnih i popravnih završnih ispita 

januarskom ispitnom roku studijske 2022/2023godine

 

 

OSNOVNE STUDIJE

I GODINA – I SEMESTAR

                    

red.br.

 

PREDMETI

 

I ROK

II ROK  /popravni/

1.  

ANALITIČKO CRTANJE  I

16.01.u 13:00h

30.01.u 13:00h

2.  

SLIKARSTVO I   

19.01.u 11:00h

02.02.u 11:00h

3.  

MODELOVANJE I   

23.01.u 11:00h

06.02.u 11:00h

4.  

GRAFIKA I

13.01.u 10:00h

27.01.u 10:00h

5.  

ISTORIJA UMJETNOSTI I

18.01.u 10:00h

01.02.u 10:00h

6.  

LIKOVNA ANATOMIJA  I

11.01.u 11:00h

25.01.u 11:00h

7.  

TEORIJA FORME  

19.01.u 12:30h

Seminarski rad poslati do 14.01. do 23:59h na e-mail markm@t-com.me

02.02.u 12:30h

Seminarski rad poslati do 28.01.do 23:59h na e-mail markm@t-com.me

8.  

ENGLESKI JEZIK I  

16.01.u 8:30h

03.02.u 8:30h

9.  

VAJARSKA TEHNOLOGIJA I

12.01.u 10:00h

26.01.u 10:00h

10.  

UVOD U DIZAJN

13.01.u 10:00h

03.02.u 10:00h

11.  

APLIKATIVNI GRAFIČKI SOFTWER I

10.01.u 10:00h

24.01.u 10:00h

12.  

ISTORIJA ARHITEKTURE

17.01.u 11:00h

31.01.u 11:00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II GODINA – III SEMESTAR

 

r.br.

            PREDMETI

 

I ROK

II ROK   /popravni/

1.  

CRTANJE I

11.01.u 13:00h

25.01.u 13:00h

2.  

ISTORIJA UMJETNOSTI III

17.01.u 10:00h

31.01.u 10:00h

3.  

OSNOVI FOTOGRAFIJE I  

18.01.u 10:00h

01.02.u 10:00h

4.  

INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA I

19.01.u 14:00h

Video rad poslati do 15.01.do 23:59h na e-mail:markm@t-com.me

02.02.u 14:00h

Video rad poslati do 29.01.do 23:59h na e-mail: markm@t-com.me

5.  

SLIKARSKA TEHNOLOGIJA

Test 12.01.u 10:00h

ispit 20.01.u 10:00h

Seminarski rad poslati na email: natashadj1@gmail.com najkasnije do 16.01. 

Test 24.01.u 10:00h

ispit 03.02.u 10:00h

Seminarski rad poslati na email: natashadj1@gmail.com najkasnije do30.01

6.  

SLIKARSTVO III

16.01.u 11:00h

06.02. u 11:00

7.  

ENGLESKI JEZIK III

19.01. u 11:00h

30.01.u 11:00h

8.  

GRAFIKA III

13.01.u 11:30h

27.01.u 11:30h

9.  

IZBORNI SLIKARSKI ATELJE I

16.01.u 10:00h

06.02. u 10:00

10.  

IZBORNI INTERMEDIJALNI ATELJE I

                          17.01.u 12:00h

31.01.u 12:00h

11.  

IZBORNI GRAFIČKI ATELJE I

13.01.u 11:00h

27.01.u 11:00h

12.  

SKULPTURA U MATERIJALU I

12.01.u 11:00h

26.01.u 11:00h

13.  

VAJARSTVO I

23.01.u 12:00h

06.02.u 12:00h

14.  

LAYOUT

12.01.u 12:00h

02.02.u 12:00h

15.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE I  

13.01.u 11:30h

03.02.u 11:30h

16.  

TEHNOLOG.INDUSTRIJSKE GRAFIKE

10.01.u 10:30h

24.01.u 10:30h

17.  

MATERIJALI I TEHNOLOGIJA SLIKE NA DRVENOM NOSIOCU-KOPISTIKA

20.01. u 11:00

03.02. u 11:00

18.  

OPŠTA I NEOGRANSKA HEMIJA U KONZERVACIJI I RESTAURACIJI

18.01.  u 14:00

31.01. u 14:00

19.  

UVOD U KONZERVACIJU I RESTAURACIJU

13.01. u 11:30

27.01. u 11:30

20.  

ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE

17.01. u 14:00

30.01. u 14:00

 

 

 

III GODINA – V SEMESTAR

r.br.

PREDMETI

I   ISPITNI ROK

II ISPITNI ROK /popra./

1.  

INTERMEDIJALNA UMJETNOST I

17.01. u 12:30h

seminarski rad poslati na e-mail milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 13.01.

31.01. u 12:30h

seminarski rad poslati na e-mail milenajovicevic33@gmail.comnajkasnije do 27.01.

2.  

SLIKARSTVO V

                  

12.01. u 11:00h

26.02.u 11:00h

3.  

ZIDNE SLIKARSKE TEHNIKE 

20.01. u 12:00h 

03.02. u 12:00h

4.  

CRTANJE III

16.01. u 10:00h

30.01. u 10:00h

5.  

ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

16.01. u 12:00h

06.02. u 12:00h

6.  

DIZAJNIRANJE ZA WEB

10.01. u 12:00h

24.01. u 12:00h

7.  

PROSTORNE KOMPOZICIJE

17.01. u 13:00h

Eksplikaciju rada poslati na e-mail milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 13.01.

31.01. u 13:00h

Eksplikaciju rada poslati na

e-mail milenajovicevic33@gmail.comnajkasnije do 27.01.

8.  

SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE

13.01. u 11:00h

27.01. u 11:00h

9.  

GRAFIKA V

13.01. u 12:00

27.01. u 12:00h

10.  

UMJETNIČKI KONCEPTI MODERNE

11.01. u 10:00h

25.01. u 10:00h

11.  

TEHNOLOGIJA NOVIH MEDIJA

10.01. u 13:00h

24.01. u 13:30h

12.  

DIZAJN I MARKETING

20.01. u 10:00h

03.02. u 10:00h

13.  

FOTOGRAFIJA U DIZAJNU

18.01. u 12:00h

01.02. u 12:00h

14.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE III

13.01. u 13:00h

03.02. u 13:00h

15.  

ILUSTRACIJA I KNJIGA I

19.01. u 10:00h

08.02. u 10:00h 

16.  

PROJEKTOVANJE

18.01. u 10:00h

01.02. u 10:00h

17.  

SKULPTURA U MATERIJALU III

12.01. u 12:00h

26.01. u 12:00h

18.  

SVJETSKA KNJIŽEVNOST I

23.01. u 15:00h

06.02. u 15.00h

19.  

ISTORIJA CG I YU FILMA I

17.01.  u 12:00h

31.01. u 12:00 

20.  

VAJARSTVO III 

12.01. u 11:00h

26.01. u 11:00h

21.  

SKULPTURA U KAMENU

12.01. u 10:00h

26.01. u 10:00h

22.  

ZAVRŠNI RAD 

/jedan ispit do završetka studija/

24.01. u 11:00h

08.02. u 11:00h

 

 

      

MASTER  STUDIJE

I GODINA – I SEMESTAR

 

r.br.

PREDMETI

I ROK

II ROK /popravni/

1

EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I

13.01.u 12:30h

27.01.u 12:30h

2

TIPOGRAFIJA I PISMO

13.01.u 10:00h

03.02.u 10:00h

3.

INTERMED.UMJETNOST –METODE UMJET.ISTRAŽ.MA I

17.01.u 14:00h

seminarski rad poslati na email milenajovicevic33@gmail.comnajkasnije do 13.01.

 

31.01.u 14:00h

seminarski rad poslati na email milenajovicevic33@gmail.comnajkasnije do 27.01.

4.

ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA I

                                      

11.01.u 14:00h

25.01.u 14:00h

5.

MURAL MA

20.01.u 13:00h

03.02.u 13:00h

6.

RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA I

12.01.u 12:00h

02.02.u 12:00h

 

7.

SAVREMENE SKULPTORSKE FORME MA I

23.01.u 13:00h

06.02.u 13:00h

8.

SLIKARSTVO – METODE UMJET.ISTRAŽIVANJA MA I

12.01.u 12:00h

26.01.u 12:00h

9.

TEORIJA I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI I

11.01.u 13:00h

25.01.u 13:00h

   10.

VIDEO ART MA

23.01.u 11:00h

Video rad poslati do 

15.01. do 23:59h na e-mail

markm@t-com.me

06.02.u 11:00h

Video rad poslati do 29.01.do 23:59h na e-mail markm@t-com.me

   11.

VAJARSTVO – METODE UMJETNIČKOG ISTRAŽIVANJA MA I

12.01.u 12:00h

26.01.u 12:00h

   12.

ILUSTRACIJA MA

19.01.u 12:30h

08.02.u 13:00

   13.

PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA MA I

20.01.u 12:00h

09.02.u 10:00h

 

 

 

 

 

 

 

II GODINA – III SEMESTAR

 

r.br.

              PREDMETI

 

I ROK

II ROK /popravni/

1

AKADEMSKI PROJEKAT – STRUČNA PRAKSA MA

12.01.u 14:00h

26.01.u 14:00h

2

GRAFIKA MA

13.01.u 13:00h

27.01.u 13:00h

3.

INTERMEDIJALNA UMJETNOST MA

17.01.u 15:00h

31.01.u 15:00h

4.

SLIKARSTVO MA

12.01.u 13:00h

26.01.u 13:00h

5.

VAJARSTVO MA

12.01.u 13:00h

26.01.u 13:00h

6.

METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA MA

23.01.u 14:00h

06.02.u 14:00h

7.

UMJETNIČKI SISTEM I TRŽIŠTE MA

11.01.u 15:00h

25.01.u 15:00h

8.

METODOLOGIJA IZRADE ZAVRŠNOG RADA MA 

Slikarstvo i Vajarstvo

23.01.u 12:30h

Prezentaciju poslati do 

19.01. do 23:59h na e-mail

markm@t-com.me

06.02.u 12:30h

Prezentaciju poslati do 

02.02. do 23:59h na e-mail

markm@t-com.me

9.

METODOLOGIJA IZRADE ZAVRŠNOG RADA MA- Grafički dizajn

23.01.u 12:30h

 

06.02.u 12:30h

 

10.

DIZAJN I DRUŠTVO MA

18.01.u 13:30h

01.02.u 13:30h

11.

DIZAJNERSKI ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT MA

12.01.u 10:00h

02.02.u 10:00h

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.