Fakultet likovnih umjetnosti, 13.11.2018

Izložba studentskih radova u Galeriji Pizana sa Konkursa za lik i djelo Sv. Petra CetinjskogIzložba studentskih radova u Galeriji Pizana sa Konkursa za lik i djelo Sv. Petra Cetinjskog

Izložba selektovanih studentskih radova pristiglih na Konkurs za lik i djelo Svetog Petra Cetinjskog biće otvorena u četvrtak, 15. novembra u 19 sati, u Podgoričkoj galeriji ,,Pizana''.

Izložbu će otvoriti nagrađeni studenti Dušan Đukić (FLU-UCG, prva nagrada), Katarina Strugar (FDM-UDG, druga nagrada) i Marko Ivanović (FLU-UCG, treća nagrada).

Istoričarka umjetnosti Anastazija Miranović je, u uvodnom tekstu kataloga, konstatovala da:

...,,Zastupljenost heterogenih likovnih disciplina i tehnika – crteža ugljenom, tušem, perom, markerima i sl., slika u akriliku, ulju, kombinovanim tehnikama, skulptura, reljef, mozaik  ...govori o dijapazonu individualnih izražajnih preferencija i interesovanja. Kao i svugdje, pojedini radovi se kvalitativno izdvajaju, no,to, čini se, nije u fokusu teme.

 Izuzetno je značajno i važno da se upravo ove i slične, identitetski višeznačne teme umjetnički valorizuju i arikulišu u kontekstu samospoznajnih procesa, potrebnih pojedincima i crnogorskom društvu u cjelini. I ne samo Sv.Petar Cetinjski, nego i svi drugi crnogorski vladari, periodi i događaji naše bogate istorijske i kulturne prošlosti. Obično ih se sjetimo povodom jubljeja i sličnih uzusa, a zapravo bi se trebali njima kontinuirano baviti, jer bi se na pravi način bavili sobom. Umjetnost ( bi trebala da ) pita i nudi odogovore, otvara tzv. „zabranjene“ teme i unutar njih razvija diskurs i angažovano djeluje...''

Konkurs je realizovala Fondacija Sveti Petar Cetinjski u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti, Univerziteta Crna Gora, Fakultetom za dizajn i multimedije, Univerziteta Donja Gorica, Fakultetom vizuelnih komunikacija, Univerziteta Mediteran i Srednjom umjetničkom školom Petar Lubarda.

Biće izloženi radovi 31 studenta sa gore navedenih nastavnih jedinica. Stručni žiri sačinjavali su akademski slikari, istaknutih biografija: Ratko Odalović, Svetlana Dragojević i Nikola Simanić.

Radovi studenata mogu se pogledati do 22. novembra u prostorijama galerije ,,Pizana''.