Fakultet likovnih umjetnosti, 27.03.2019

Radna posjeta Fakultetu likovnih umjetnosti u LisabonuDekan Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja Ratko Odalović i prodekan za nastavu Zdravko Delibašić borave u radnoj posjeti Fakultetu likovnih umjetnosti u Lisabonu, u okviru Erasmus + programa.

Fakultet likovnih umjetnosti iz Lisabona i Fakultet likovnih umjetnosti sa Cetinja zajednički realizuju projekat pod nazivom “Mediteran - okruženje i tradicija” koji je započeo u toku studijske 2016-2017 a čija se realizacija nastavlja u toku 2018-2019 i 2019-2020 studijske godine.

U ljetnjem semestru 2018-2019 pet studentkinja Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja boravilo je na razmjeni u Lisabonu.

Tokom posjete dekan Odalović i prodekan Delibašić su imali zajedničke sastanke sa profesorom Rogeriom Taveirom, koordinatorom projekta sa Fakulteta iz Lisabona.