Fakultet likovnih umjetnosti, 09.07.2019

Raspored polaganja prijemnog ispita u drugom ispitnom roku studijske 2019/2020X

RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA U DRUGOM ISPITNOM ROKU STUDIJSKE 2019/2020

PRIJEMNI ISPIT
10.07.2019. (srijeda)
Svi studijski programi

10:00 – 12:00h Test opšte i likovne kulture
13:00 – 18:00h Crtanje figure po modelu

11.07.2019. (četvrtak)

Studijski program GRAFIČKI DIZAJN
09:00 – 12:00h Crtanje figure po modelu
13:00 – 16:00h Plakat
16:00 – 18:00h Znak (Logo/Inicijal)

Studijski program SLIKARSTVO
09:00 – 12:00h Crtanje figure po modelu
13:00 – 18:00h Slikanje mrtve prirode

Studijski program VAJARSTVO
09:00 – 12:00h Crtanje figure po modelu
13:00 – 18:00h Vajanje (portret)

 

12.07.2019. (petak)

Studijski program GRAFIČKI DIZAJN
09 – 12h Ilustracija – oprema knjige

Studijski program SLIKARSTVO
09 – 12h Slikanje mrtve prirode

Studijski program VAJARSTVO
09 – 12h Vajanje (portret)

 

 

*Po usvojenim kriterijumima i pravilima obje faze dopunskog ispita (1 i 2) su eliminatorne.

*Kandidati su obavezni da donesu sav potreban materijal i pribor za dopunski ispit, izuzev papira i gline.

 

REZULTATI

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 12.07.2019. u 13:00h, na oglasnoj tabli fakulteta.

Upis primljenih kandidata vršiće se 12.07.2019. od 13:00 – 16:00h.

Primljeni kandidati za upis podnose:

- index

- dva ispunjena prijavna lista

- dvije fotografije

Broj posjeta : 397