Prirodno-matematički fakultet, 22.08.2018

Avgustovsko-septembarski rokTermini polaganja ispita u avgustovsko-septembarskom roku su 30. avgust i 13. septembar, sale A1 i A3, 9h, s tim što je prvi termin predviđen za polaganje kolokvijuma (oba ili samo jednog po izboru), a drugi termin za polaganje završnog ispita. 

Studenti koji su zadovoljni poenima sa kolokvijuma, polažu samo završni ispit, u terminu koji je tome namijenjen (13. septembar). 

Izlaskom na kolokvijum/e poništavaju se prethodno osvojeni poeni.

Polaganje završnog ispita je obavezno, tj. poeni iz junskog roka se ne mogu prenijeti.  

Kolokvijumi i završni ispit će imati pismenu formu. 

Prijavu obaviti 27. i 28. avgusta putem mejla: danijela.stesevic@ac.me, i u prijavi navesti ime predmeta, provjeru znanja (kolokvijum 1, kolokvijum 2, oba kolokvijuma, završni ispit) i ime studenta.