Prirodno-matematički fakultet, 21.12.2018

Polaganje testa i herbarijumaZbog gotovo potpunog preklapanja sadržaja herbarijuma i testa, ove dvije provjere znanja će se polagati uporedo. 

Koncept testa:

Studenti će imati dva zadatka: da prepoznaju 10 preparata koje smo obrađivali na vježbama (uključujuči i mahovine), napišu latinski naziv vrste/roda, porodice i reda, a onda navedu taksonomske markere, a u slučaju dvodomnosti, to i naznače i napišu pol jedinke koju prepoznaju. 

Herbarijum će imati formu prepoznavanja i opisivanja nekoliko dodatnih vrsta iz zbirke, koje nisu bile uvrštene u test prepoznavanja. 

Herbarijum donijeti na pregled u utorak 25. decembra u 8h 30min, lab. 101, i preuzeti ga istog dana u intervalu od 12-12.30. 

Test i herbarijum će se polagati u četvrtak 27. decembra od 8h, sale A3 i lab. 101.

Zbog održavanja testa u sali A3, predavanje iz Antropologije je pomjereno za pola sata i počeće u 11h.

Herbarske zbirke predati neposredno prije početka ispita.   

Shodno zahtjevu, studenti starijih godina će test polagati na isti način kao i studenti koji prvi put pohađaju predmet.