Prirodno-matematički fakultet, 17.01.2019

Satnica polaganja usmenog dijela ispitaSala A3

9h: Vujićić, Gajević, Jovanović, Drobnjak, Vuković

10h 15min: Vidaković, Kovačević, Danilović, Joković, Kračković, Ivanović

Lab. 101

12h: Vukoslavčević, Ljuljđuraj, Blagojević, Gužvić, Marić

Pismena forma ispita će se održati u sali A1, sa početkom u 9h.