Fakultet likovnih umjetnosti

K O N K U R S za umjetnički angažman u okviru projekta „Vidim umjetnika! Slutim bolje društvo“ 
UDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA CRNE GORE raspisuje 

K O N K U R S za umjetnički angažman u okviru projekta „Vidim umjetnika! Slutim bolje društvo“ 

 

Predmet konkursa je odabir umjetnika i likovnih rješenja koji bi učestvovali u projektu koji ima za cilj promociju savremene umjetnosti u javnom prostoru, mehanizma podrške mladim crnogorskim umjetnicima, kao i umjetničke održivosti, imajući u vidu činjenicu da ove vrijednosti sve manje pronalaze uporište u savremenoj društvenoj paradigmi. 

Predlog likovnog rješenja može biti generisana digitalna grafika, fotografija djela produciranog u nekoj drugoj tehnici ili bilo koji drugi vizual koji je moguće reprodukovati i izložiti u galerijskim i uslovima javnog predstavljanja na otvorenom.

 Konkursni predlozi se odnose na sljedeće aktivnosti: 

  1. Selekcija I podrazumijeva odabir deset umjetnika.Njima će biti producirano i predstavljeno djelo na fasadi Umjetničkog paviljona ULUCG u Podgorici, producirana i predstavljena lična umjetnička video promocija. Umjetnici iz ove selekcije će biti uključeni u rad panela pod nazivom Položaj nezavisne kulture i njenih sudionika u Crnoj Gori – reset ili enter? na kojem će biti u mogućnosti da se izjasne i direktno utiču na svoj i položaj grupacije kojoj pripadaju. Selektovani umjetnici će ostvariti pravo na autorsku nadoknadu za djelo u bruto iznosu od po 300 EUR.
  2. Selekcija II će obuhvatiti umjetnike koji su prošli osnovnu selekciju.Djela ovih umjetnika će biti izložena u Umjetničkom paviljonu u formatu grupne izložbe uz prateću digitalnu promociju djela i njihovih autora.

Pravo učešća

Pravo na učešće u konkursu imaju umjetnici/umjetnice do navršenih 35 godina starosti, uključujući studente umjetničkih fakulteta.Jedan autor može dostaviti najviše tri predloga.

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

  1. Popunjen prijavni formular (prijavni formular možete preuzeti ovdje)
  2. Predlog likovnog djela (elektronska verzija vizuala)

Odabrana rješenja će se naknadno dostavljati organizatoru u odštampanoj formi maksimalne dozvoljene veličine 70x100 cm. Voditi računa da je za potencijalni odabir za izlaganje na fasadi Umjetničkog paviljona neophodno obezbijediti fotografiju djela koju je moguće reprodukovati na formatu 750x500 cm u rezoluciji 75 dpi.

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijave

Konkurs je otvoren od 1. do 20. aprila 2022. godine. Prijava – formular, sa cjelokupnom dokumentacijom (1i 2) koja treba biti maksimalne veličine do 10Mb, podnosi se neposredno na e-mail adresu: vidimumjetnika2022@gmail.com

Prijave se podnose zaključno sa 20. aprilom 2022. godine.

Rezultati konkursa

ULUCG će na predlog stručne komisije donijeti odluku o izboru učesnika programa.Rezultati konkursa će biti javno objavljeniu roku od 7 dana od dana zaključenja konkursa.

Dodatne informacije o projektu

Problem postavljamo u fenomenologiju realnog odnosa umjetnika i društva, čije preispitivanje je i tema ovog koncepta.Ovaj izazov posmatramo individualnim pogledom, a tumačenje je zadatak koji stavljamo pred auditorij u želji da u spektru različitih poetika lakše percipiramo aktuelnu složenu realnost kroz vizuelni, ali i filozofski izraz.U vremenu kada izlagačka aktivnost postaje nedostatna ili ukazuje na ozbiljnu disproporciju između uložene energije i vidljivih rezultata, koncepcijskih stavova, pitanja atraktivnosti ili izuzetnosti, postavlja se pitanje održivosti klasičnog izlagačkog koncepta. Brojna su pitanja koja se ukazuju u svijetlu ove pretpostavke ali ćemo se ipak odlučit za nekoliko:

  • Da li nova realnost briše auru Stvaraoca kao jedinog mogućeg autora likovnog djela?
  • Da li insistiranje na interaktivnosti kao savremenom imperativu nameće novo poimanje Stvaralaštva?
  • Prethodno neminovno indukuje pitanje nad pitanjima: iz kojih razloga se vrši kamufliranje semantičke granice likovnosti i kuda to vodi?
  • Da li je riječ o progresivnom procesu ili naprotiv?

Većinom se rješavanje ovi problema sprovodi kroz virtuelne tehnološke mogućnosti, gdje posmatrač može da sagleda digitalne sadržaje ali ne i da doživi materijalizaciju umjetničkog djela.Naša namjera je da odgovore tražimo kroz širi društveni eksperiment u kome će jedini relevantni konsenzus biti postignut u procesu stvaranja i odabira likovnih predstava.Rješenje ovog sloja problema smo pronašli u pojmu umjetnosti u javnom prostoru, oslanjajući se na sopstveni resurs.

U tom smislu smo pročelje fasade Umjetničkog paviljona pretvorili u izlagačku poziciju. Površina za izlaganje iznosi 750 x 500 cm, i nalazi se na jednoj od najprometnijih pozicija u Glavnom gradu.Trenutni sadržaj na pomenutoj poziciji je reprodukcija sa motivom umjetničkog djela Miodraga Dada Đurića „Autoportrait with Staphilococcus“ iz 2007. iz zbirke NMCG.Izloženo djelo je prigodna inauguracija ovog prostora kao pozicije prilagođene izlaganju umjetničkih djela u javnom prostoru koja za cilj ima uspostavljanje savremenog izlagačkog konteksta prilagođenog aktuelnom trenutku i bolju vidljivost, prvenstveno mladih crnogorskih umjetnika.

Ovaj projekat treba posmatrati kroz prizmu promocije savremene umjetnosti u javnom prostoru, mehanizma podrške mladim crnogorskim umjetnicima, ali i kao bitan alat očuvanja samog kulturno – umjetničkog tkiva i umjetničke održivosti koji sve manje pronalaze uporište u savremenoj društvenoj paradigmi.

Projekat ,,Vidim umjetnika! Slutim bolje društvo"? je uspješno rangiran na raspisu„OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” kojeg sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 295

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.