Obavještenje o upisu studijske 2022/2023. godine

21.09.2022


Obavještavaju se studenti Fakulteta likovnih umjetnosti da će se  upis/ovjera semestra izvršiti   22. i 23.   septembra 2022. godine u kancelariji Studentske službe u periodu od do 09:00-12:00 časova.

Studenti su dužni dostaviti:

  1. Index,
  2. Samofinansirajući studenti: dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 250,00€ (žiro račun Fakulteta likovnih umjetnosti 510-2171-26), ili 16,66 € po jednom obnovljenom ECTS kreditu. Prilikom uplate školarine, kao poziv na broj uplate obavezno unijeti JSK: JEDINSTVENI KOD STUDENTA, broj indeksa i nivo studija.
  3. Obrazac za prijavu ispita (preuzima se u kancelariji studentske službe).

OBNOVA I GODINE
UPIS II GODINE

1.Studenti, koji su upisali ili obnovili I godinu studija studijske 2021/22. godine, i ostvarili najmanje 45 ECTS kredita, sa prve godine, stekli su uslov za upis II godine. Prilikom upisa godine, obavezni su da prijave predmete koje žele da slušaju i polažu (do 60 ECTS kredita, tj. 30 ECTS kredita po semestru).

2.Studenti koji nijesu ostvarili 45 ECTS kredita, obnavljaju I godinu

OBNOVA II GODINE
UPIS III GODINE

1.Studenti, koji su upisali II godinu studija, studijske 2021/22. godine i ostvarili najmanje 105 ECTS kredita, sa prve dvije godine studija, stekli su uslov za upis III godine. Prilikom upisa godine, obavezni su da prijave predmete koje žele da slušaju i polažu (do 60 ECTS kredita, tj. 30 ECTS kredita po semestru).

2.Studenti II godine studija koji nijesu ostvarili 105 ECTS kredita, obnavljaju II godinu.

STUDENTIMA KOJI SU ODSLUŠALI III ili IV GODINU

1.Studenti koji su 2021/22. studijske godine ODSLUŠALI  III ili IV GODINU, a imaju zaostalih ispita, dužni su da prijave zaostale ispite (prijavni list se dobija u studentskoj službi) i uplate iznos koji se dobija na sledeći način:

- broj zaostalih ECTS kredita x 16.66 €

Broj posjeta : 203


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.