Fakultet likovnih umjetnosti, 11.11.2018

Erasmus + konkurs za mobilnost na Akademiji umjetnosti u VilnusuErasmus + konkurs za mobilnost na

Akademiji umjetnosti u Vilnusu

http://www.vda.lt/

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Akademiji umjetnosti u Vilniusu u ljetnjem semestru 2018/2019. godine

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti Fakulteta Likovnih Umjetnosti Cetinje.

 

Nivo studija: magistarske studije

 

Broj stipendija: 1

 

Trajanje mobilnosti: 4 mjeseca

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta na engleskom jeziku :

 

  • CV
  • Popunjen ugovor o učenju
  • Motivaciono pismo
  • Portfolio
  • Potvrdu o znanju stranog jezika

 

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u elektronkoj formi na email prodekana za međunarodnu saradnju: markm@t-com.me

Rok za predaju je do 13 Novembra.