Fakultet likovnih umjetnosti, 12.11.2018

O B A V J E Š T E NJ E - Predvanje FILOZOFIJA UMJETNOSTIPredavanja iz predmeta Filozofija umjetnosti za studente III godine i studente postdiplomskih magistarskih studija održače se:

U petak, 16.11.2018. sa početkom u 12 časova,

U subotu, 17.11. po dogovoru sa profesorom

 

Cetinje, 12.11.2018.