Fakultet likovnih umjetnosti, 21.12.2018

Predavanja iz INTERMEDIJA I i III 

Predavanja iz INTERMEDIJA I i III za studente III godine i studente postdiplomskih specijalističkih studija održače se:

26.12.u 13h III godina

27.12. u 13h spec.studije

28.12. u 13 h III g.i spec.studije

 

 

Cetinje, 21.12.2018.