Fakultet likovnih umjetnosti, 25.12.2018

RASPORED Polaganja ispita u Zimskom semestru 2018/2019 

 

UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE


RASPORED POLAGANJA ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU - STUDIJSKE 2018/2019.godine

 

I GODINA

                   

r.br.

PREDMET

I ROK

II ROK  /popravni/

 1.  

ANALITIČKO CRTANJE  I

17.01. u 10h

 

 1.  

SLIKARSTVO I  

15.01. u 9h

29.01. u 9h

 1.  

MODELOVANJE I  

10.01. u 12h

 

 1.  

GRAFIKA I

10.01. u 11h

24.01. u 11h

 1.  

ISTORIJA UMJETNOSTI I

10.01. u 9h

24.01.u 9h

 1.  

LIKOVNA ANATOMIJA  I

16.01. u 11h

05.02. u 11h

 1.  

TEORIJA FORME   

15.01. u 11h

29.01. u 11h

 1.  

ENGLESKI JEZIK I 

14.01. u 13h

28.01. u 13h

 1.  

VAJARSKA TEHNOLOGIJA I

22.01. u 10h

05.02. u 10h

 1.  

UVOD U DIZAJN

22.01. u 10h

01.02. u 10h

 1.  

APLIKATIVNI GRAFIČKI SOFTWER I

22.01. u 09:00h

05.02. u 09:00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II GODINA

 

r.br.

PREDMET

I ROK

II ROK /popravni/

 1.  

 CRTANJE I

16.01. u 12h

 

 1.  

ISTORIJA UMJETNOSTI III

10.01. u 11h

24.01. u 11h

 1.  

OSNOVI FOTOGRAFIJE I 

14.01. u 10h i 17.01. u 10h

30.01. i 4.02. u 10h

 1.  

INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA I

18.01. u 12h

30.01. u 12h

 1.  

SLIKARSKA TEHNOLOGIJA

21.01. u 10h test

25.01. u 10h ispit

01.02. u 10h test

05.02. u 10h ispit

 1.  

SLIKARSTVO III

14.01. u 10h

 

 1.  

ENGLESKI JEZIK III

14.01. u 15:30h

28.01. u 15:30h

 1.  

GRAFIKA III

10.01. u 12h

24.01. u 12h

 1.  

IZBORNI SLIKARSKI ATELJE I

14.01. u 10h

 

 1.  

IZBORNI GRAFIČKI ATELJE I

10.01. u 12h

24.01. u 12h

 1.  

IZBORNI INTERMEDIJALNI

 ATELJE I

18.01. u 12h

30.01. u 12h

 1.  

SKULPTURA U MATERIJALU I

22.01. u 10:30h

05.02. u 10:30h

 1.  

VAJARSTVO I

22.01. u 10h

05.02. u 10h

 1.  

LAYOUT

17.01. u 11h

05.02. u 11h

 1.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE I 

22.01. u 11:30h

01.02. u 11:30h

 1.  

TEHNOLOG.INDUSTRIJSKE GRAF.

17.01.u 9,30h

05.02. u 10h

 

III GODINA

 

r.br.

PREDMET

I   ISPITNI  ROK

II ISPITNI ROK /popra./

 1.  

PEDAGOGIJA

12.01. u 10h

24.01. u 10h

 1.  

SLIKANJE   kod prof.R.Todorovića

                     kod prof Sekulića

14.01. u 11h

 

 1.  

ZIDNE  TEHNIKE I

25.01. u 11h

05.02. u 11h

 1.  

CRTANJE V 

16.01. u 11h

05.02. u 11h

 1.  

ISTORIJA UMJETNOSTI V

10.01. u 12:30h

24.01. u 12:30h

 1.  

FILOZOFIJA UMJETNOSTI I

15.01. u 12h

           31.01. u 12h

 1.  

KONZERVACIJA I

25.01. u 11h

05.02. u 11h

 1.  

INTER MEDIJ I  

21.01. u 12h

04.02. u 10h

 1.  

OSNOVI FOTOGRAFIJE III                                      

14.01. u 11h

30.01. u 11h

 1.  

OSNOVI FOTOGRAFIJE III A

14.01. u 11h

30.01. u 11h

 1.  

VAJANJE V

22.01. u 10h

05.02. u 10h

 1.  

SKULPTURA U MATERIJALU  III

22.01. u 10:30h

05.02. u 10:30h

 1.  

UVOD U UMJETNIČKI EKSPERIMENT  I 

10.01. u 12h

24.01. u 12h

 1.  

VAJANJE VA

22.01. u 10h

05.02. u 10h

 1.  

GRAFIKA kod prof.A.Burić 

GRAFIKA kod prof.V.Bošković 

21.01. u 10h

22.01. u 10h

04.02. u 10h

05.02. u 10h

 1.  

GRAFIČKA TEHNOLOGIJA V

22.01. u 10:30h

04.02. u 10:30h

 1.  

SLOBODNO CRTANJA I kod prof.A.Burić 

SLOBODNO CRTANJE  I kod prof.V.Bošković  

21.01. u 10:30h

22.01. u 10:30h

04.02. u 10:30h

05.02. u 10:30h

 1.  

EKSPERIMENTALNA GRAFIKA  I

21.01. u 11h

04.02. u 11h

 1.  

GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE I 

17.01. u 12h

05.02. u 12h

 1.  

ILUSTRACIJE III

17.01. u 13h

05.02. u 13h

 1.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE III

22.01. u 12:30h

01.02. u 12:30h

 1.  

INTERAKTIVNI DIZAJN  I 

21.01. u 13h

05.02. u 13h

 1.  

 GRAFIKA V A 

10.01. u 11h

24.01. u 11h

 1.  

SLIKANJE V A  

14.01. u 11h

 

 1.  

KONZERVACIJA I A

25.01. u 11h

05.02. u 11h

 1.  

ZIDNE TEHNIKE  I A

25.01. u 11h

05.02. u 11h

 1.  

 GRAFIČKE KOMUNIKACIJE I A

22.01. u 12:30h

01.02. u 11:00h

 

POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

 

r.br.

PREDMET

I ROK

II ROK /popravni/

1.          

INTERMEDIJI  III

21.01. u 12h

04.02. u 10h

2.          

METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA I

10.01. u 10h

24.01. u 10h

3.          

TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI I 

17.01. u 11h

04.02. u 11h

4.          

KONZERVACIJA III

25.01. u 12h

05.02. u 12h

5.          

PORTFOLIO  I

18.01. u 13h

30.01. u 13h

6.          

SLIKANJE SA CRTANJEM I

kod prof.R.Todorovića

kod prof.Sekulića

14.01. u 12:30h

 

 

7.          

SLIKANJE   kod prof.R.Todorovića

                      Kod prof.Sekulića

14.01. u 12h

 

8.          

SLIKANJE VIII  za SPGD

15.01. u 13h

29.01. u 13h

9.          

GRAFIKA   kod prof.A.Burić

 GRAFIKA  kod prof.V.Bošković

21.01. u 10h

22.01. u 10h

04.02. u 10h

05.02. u 10h

10.    

GRAFIKA SA CRTENJEM kod prof.A.Burić 

GRAFIKA SA CRTANJEM I kod prof.V.Bošković

21.01. u 10:30h

22.01. u 10:30h

04.02. u 10:30h

05.02. u 10:30h

11.    

INTERDISCIPLONARNA GRAFIKA I

21.01. u 11h

04.02. u 11h

12.    

SKULPTURA U METALU I DRVETU I

22.01. u 11h

05.02. u 11h

13.    

MODELOVANJE SA CRTANJEM I 

22.01. u 11h

05.02. u 11h

14.    

SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU I

 

22.01. u 11h

05.02. u 11h

15.    

ILUSTRACIJA V

17.01. u 14h

05.02. u 14h

16.    

GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE III

17.01. u 14:30h

05.02. u 14:30h

17.    

PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA I  

14.01. u 12h

30.01. u 12h

18.    

ISTORIJA I TEORIJA DIZAJNA I

22.01. u 11h

05.02. u 11h

19.    

ILUSTARCIJA

17.01. u 14h

01.02. u 14h

20.    

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE V

22.01. u 14h

01.02. u 13h

                  21.

GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE

17.01. u 14:30h

01.02. u 14:30h

POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE  STUDIJE

 

I GODINA

 

r.br.

PREDMET

I ROK

II ROK /popravni/

1

MENADŽMENT U KULTURI I

11.01. u 10h

22.01. u 10h

2

FILOZOFIJA UMJETNOSTI III

15.01. u 13h

31.01. u 13h

3.

TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI III

14.01. u 12h

05.02. u 12h

4.

SLIKANJE  IX                                             

14.01. u 12:30h

 

5.

CRTANJE VIIA

16.01. u 12h

 

6.

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE

22.01. u 13h

05.02. u 13h

7.

GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE

17.01. u 15h

01.02. u 15h

8.

FOTOGRAFIJA

14.01. u 12:30h

30.01. u 12:30h

9.

 INTERMEDIJALNO SLIKARSTVO III

18.01. u 12h

 

    10.

CRTANJE

16.01. u 12h

 

 

 

II GODINA

 

r.br.

PREDMET

I ROK

II ROK /popravni/

1

MENADŽMENT U KULTURI III

          11.01. u 10h

22.01. u 10h

2

FILOZOFIJA UMJETNOSTI V

15.01. u 13h

31.01. u 13h

3.

TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI V

14.01. u 13:30h

05.02. u 13:30h

4.

SLIKANJE  XI                                            

14.01. u 12:30h

 

5.

CRTANJE IXA

16.01. u 12h

 

6

CRTANJE

16.01. u 12h

 

7.

 GRAFIKA XI

21.01. u 10h

04.02. u 10h

8.

INTERMEDIJALNO SLIKARSTVO VA

14.01. u 11h

 

9.

GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE

17.01. u 15h

01.02. u 15h