Fakultet likovnih umjetnosti, 21.02.2019

VAŽNO OBAVJEŠTENJEPoštovani studenti svih nivoa studija na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje, upisani po ranijim Zakonima o visokom obrazovanju i modelima studiranja, ovim putem vas obavještavamo da su početkom 2019.g., stupile na snagu odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni list Crne Gore", br. 003/19 od 15.01.2019).

S tim u vezi, smatramo da je studente upisane po ranijim propisima od važećeg potrebno posebno upoznati o važnosti  člana 8 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju kojim je, između ostalog propisano sljadeće : 

"Studenti koji su upisani na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama prije stupanja na snagu ovog zakona, imaju pravo da završe studije prema studijskom programu koji je važio u vrijeme upisa, po zakonu po kojem su upisani, a najkasnije do kraja studijske 2020/2021."